Helpende handen maken senioren wegwijs in digitale wereld

Gilbert Vandervelpen
Door de coronacrisis zijn heel veel senioren verplicht thuis te blijven om zich te beschermen tegen het coronavirus. Een gevolg hiervan is eenzaamheid en vervreemding van hun leeftijdsgenoten. “Ook het feit dat bankinstellingen stelselmatig hun plaatselijke kantoren sluiten, stelt een pak senioren niet meer in staat om hun verrichtingen met geldzaken uit te voeren”, zegt Gilbert Vandervelpen, coördinator S-Plus regio Oost-Brabant. “Wij gaan daarom digi-vrijwilligers inschakelen om de informaticakennis van senioren uit te breiden.”

Vandervelpen: “Een digi-vrijwilliger zal de senioren leren om de verschillende programma’s , apps en applicaties te leren gebruiken op hun eigen toestel om zo meer toegang tot het maatschappelijk leven te krijgen en de digitale kloof te verkleinen. Zij geven digitale ondersteuning en advies geven in de regio Oost-Brabant en aan huis. Wij vragen dat deze vrijwilligers uiteraard zelf goed overweg kunnen met de gebruikte digitale toepassingen en deze vlot kunnen overbrengen op maat van de beoogde leeftijdscategorie.”

Digi-vrijwilligers kunnen starten vanaf september 2021 als de Covid-maatregelen dit toelaten om de veiligheid van de vrijwilligers en de senioren te garanderen. Al naargelang hun persoonlijke mogelijkheden en in samenspraak met het lid zijn de dagen en de frequentie van de ondersteuning vrij te kiezen.

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich vlot kan verplaatsen binnen de eigen regio. Er is een forfaitaire en kilometervergoeding voorzien voor verplaatsingen. Je krijgt ook een goede omkadering, persoonlijke waardering, praktische en inhoudelijke ondersteuning, en een verzekering.

Wie interesse heeft contacteert johan.saenen@s-plusvzw.be, tel. 0473 76 87 62 of gilbert.vandervelpen@skynet.be, tel. 0476 29 93 87.

Lees meer over