Groen licht voor herkeuring bij erkende herstellers en voor kleine herstellingen in keurinstellingen

wagen

De Vlaamse Regering heeft haar principiële goedkeuring gegeven voor het proefproject om bepaalde herkeuringen te laten uitvoeren door erkende keurders bij erkende herstellers in plaats van bij een keuringsinstelling.

Het proefproject moet de drukte drukte bij de keuringscentra te verminderen én zal vijf jaar lopen, met de mogelijkheid om met vijf jaar te verlengen bij een positieve evaluatie. Verwacht wordt dat op jaarbasis ongeveer 300.000 herkeuringen kunnen verschuiven van de keuringsinstellingen naar erkende herstellers. Daarnaast zal het ook mogelijk worden voor de keuringsinstellingen om kleine herstellingen uit te voeren. 

Welke herkeuringen?

Er wordt gefocust op herkeuringen die de meeste capaciteitswinst opleveren en tegelijk ook door zoveel mogelijk herstellers uit te voeren zijn. Het gaat onder andere over gebreken aan banden en wielen, spiegels, lichten, reflectoren, ruiten, interne inrichting (km-teller, zitplaats, veiligheidsgordel, airbag, …), de uitlaat en spatborden. Denk dan concreet aan de afstelling van de dimlichten, kapotte lichten, versleten of beschadigde banden, beschadigingen aan de ruiten (barsten, sterretjes in ruit), veiligheidsgordels en airbags die niet werken…

De volgende keuringen maken geen deel uit van het proefproject:

  • De keuring van tweedehandsvoertuigen bij verkoop.
  • De keuring van een voertuig na een ongeval.
  • De motorfietskeuring.

Bij een afkeuring door een erkende keuringsinstelling zal het keuringsbewijs vermelden of een herkeuring van de vastgestelde gebreken mogelijk is bij een erkende hersteller. Het keuringsbewijs zal een link of QR-code bevatten die verwijst naar de website van de Vlaamse overheid met de lijst van de erkende herstellers en keurders, met ook de herkeuringen waarvoor ze zijn erkend.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zal een webapplicatie opzetten waarmee de erkende keurders en herstellers een keuringsbewijs kunnen genereren.

Erkende herstellers zullen een vergoeding mogen vragen voor een herkeuring. Die vergoeding mag niet hoger liggen dan het tarief voor een herkeuring bij een erkende keuringsonderneming: 15,40 euro in 2024 (jaarlijks geïndexeerd).

Erkenningsvoorwaarden herstellers en keurders

De Vlaamse overheid heeft erkenningsvoorwaarden en ook administratieve en operationele verplichtingen opgelegd waaraan erkende herstellers én erkende keurders moeten voldoen na de erkenning. Deze voorwaarden moeten de objectiviteit en onafhankelijkheid van de erkende keurders waarborgen. Erkende keurders moeten bijvoorbeeld een ethisch charter onderschrijven en naleven, waarin onder meer de principes van integriteit, vertrouwelijkheid en professionalisme zijn opgenomen.

Een belangrijke voorwaarde om de activiteit van erkende keurder te kunnen uitoefenen is het volgen van een theoretische en praktische opleiding en het volgen van de nodige nascholing. Deze opleidingen moeten nog worden opgezet. De minimumvereisten voor de opleidingscentra en de opleidingsverstrekkers werden al vastgelegd.

Toezicht en handhaving

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid zal toezien op de werking van de erkende herstellers en keurders via onder meer inspecties, controles, audits en data-analyse. Het Departement MOW heeft ook de mogelijkheid om uiteenlopende maatregelen te nemen: waarschuwing, schorsing of intrekking van de erkenning.

Het Departement MOW Werken zal ook een meldpunt opzetten. Zowel klanten als erkende keurders zullen daar agressie, fraude en / of pogingen om keuringsresultaten te beïnvloeden en/of het niet respecteren van de objectiviteit en onafhankelijkheid van de keurder kunnen melden.

Volgende wetgevende stappen

Na deze principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering wordt advies ingewonnen bij de Vlaamse commissie administratie-nijverheid, de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Vlaamse Toezichtcommissie en vervolgens bij de Raad van State. De proefperiode zal kunnen starten in 2025.

Lees meer over