Extra middelen voor motorsport 'We laten de motorcrossers niet aan hun lot over'

motorsport

De Vlaamse overheid maakt extra middelen vrij om de motorsport in Vlaanderen toekomst te geven. 

De sector kampt immers met 2 grote problemen: klachten rond geluidsoverlast en moeilijkheden om vergunningen te krijgen voor motorcrossterreinen. Minister Weyts (N-VA) voorziet daarom bijkomend budget om de transitie in te zetten naar elektrisch (en dus stiller) motorcrossen en om uitbaters van motorcircuits te ondersteunen om te voldoen aan de vergunningsvoorwaarden. “De motorsport mag niet verdwijnen uit Vlaanderen”, zegt Weyts. “Samen met Motorsport Vlaanderen grijpen we nieuwe opportuniteiten met beide handen aan. De overstap naar elektrocross zal nog tijd kosten, maar we willen hier voortrekker in zijn.” 

Concreet investeert Weyts € 175.000 om de transitie in te zetten naar elektrificatie waar mogelijk. Dankzij die middelen kunnen Vlaamse motorcircuits op termijn uitgroeien tot trekpleisters voor elektrisch motorcrossen. Het project ‘MX for kids’, waarbij beginnende piloten rijden op elektrische crossmotoren, wordt verder uitgebreid. Daarnaast voorziet Weyts ook € 80.000 om uitbaters van motorcrossterreinen te ondersteunen om te voldoen aan alle vergunningsverplichtingen. Zo zijn er bijvoorbeeld kosten verbonden aan de opmaak van het verplichte milieueffectenrapporten (MER) of zijn er inspanningen nodig om te voldoen aan alle geluidsnormen. De uitbaters krijgen ook de kans om mee de toekomstvisie voor hun sport uit te tekenen, ook hier met focus op stapsgewijze elektrificatie. 

“We laten de motorcrossers niet aan hun lot over”, zegt Ben Weyts. “Er zijn uitdagingen, maar er zijn ook prachtige opportuniteiten die nieuwe perspectieven bieden. Elektrificatie zorgt bijvoorbeeld voor minder vervuiling en minder geluidsoverlast, terwijl de sport wel even spectaculair blijft. Dit is een omvorming die geleidelijk zal moeten gebeuren, maar Vlaanderen kan hier internationaal een voortrekker zijn.”

“Vanuit de sector zijn we super blij dat de overheid ons niet laat vallen“, zegt meervoudig wereldkampioen motorcross Joël Smets. ”We zijn een mechanische sport met verbrandingsmotoren en we beseffen dat de elektrificatie van onze sport er aankomt. Het is nu aan de sector -de piloten, de federaties en de constructeurs- om de sport verder te ontwikkelen, al is dit niet met één vingerknip mogelijk.”

“Vanuit Motosport Vlaanderen zijn we blij dat we dit samen met de minister hebben kunnen uitwerken”, zegt voorzitter van Motorsport Vlaanderen Kurt Vanborm. “Met behulp van deze middelen kunnen we werken aan de evolutie van onze sport en krijgen de nog bestaande circuits de middelen om te kunnen voldoen aan de huidige regelgeving.”

Lees meer over