Linter wil samenwerkingsmogelijkheden in kaart brengen

Fusies onderzoeken met externe partner
Naar aanleiding van het Open VLD agendapunt in verband met mogelijke gemeentefusies op de raadszitting van maandag 22 februari laat het College weten dat Linter helemaal niet bij de pakken blijft zitten i.v.m. fusies. Linter grijpt nu de koe bij de horens en neemt een externe partner onder de arm om de troeven en de fronten waarop Linter kan versterkt worden, in kaart te brengen.

Verplichte fusie?

‘Alle tekenen, zowel de standpunten van Minister Somers, de gouverneur en verschillende politieke partijen, wijzen in dezelfde richting : volgende legislatuur zal er wellicht een verplichte fusie komen. En hierop willen wij anticiperen. Linter wil immers niet zomaar een aanhangsel worden bij een verplichte fusie.’

‘De externe ondersteuning wordt geboden door de Idea groep Zo spiegelen we ons ook aan een aantal kerncijfers van de buurgemeenten. Daarnaast gaat Linter samen met een interne werkgroep na welke mogelijke vormen van schaalvergroting een oplossing kunnen bieden voor hun specifieke situatie. Dit kan gaan van de meest eenvoudige vorm nl. intergemeentelijke samenwerking tot een fusie van 2 of meer gemeenten. Op dit ogenblik zijn er trouwens al heel wat samenwerkingsverbanden in de regio op poten gezet, zoals een gezamenlijk recyclagepark met Zoutleeuw, Beter Wonen aan de Gete met Landen en Hoegaarden, de Politiezone Getevallei, de Eerstelijnszorgzone met 9 gemeenten, een gedeelde omgevingsambtenaar met Kortenaken …’
 

‘Aan het eind van dit onderzoek zal blijken of Linter voldoende voordelen haalt bij een schaalvergroting en onder welke vorm deze best gerealiseerd worden en welke andere gemeente(n) complementair kunnen zijn aan Linter.’
 

‘De externe ondersteuning wordt dus geboden door de Idea groep. Idea consult en Mondea brengen op die manier zowel hun conceptuele ervaring als hun ‘feet on the ground’ mentaliteit als expertise aan boord van dit traject. De Idea groep begeleidde in de vorige legislatuur 4 van de 7 fusietrajecten. Daarnaast begeleiden ze ondertussen diverse lokale besturen en andere organisaties in Vlaanderen met o.a. het vormgeven van de organisatie, het uitwerken van de dienstverlening of het tijdelijk waarnemen van diverse functies d.m.v. interim-management.’, aldus het Schepencollege.

Lees meer over