Burgemeester Marc Wijnants reageert op fusievoorstel: ‘Bij mogelijke fusies moeten alle inwoners er beter van worden'

Fusiemogelijkheden voor Linter
De gemeenteraadscommissie in Linter van 17 mei 2021 besprak de bestuurskrachtmeting die IDEA Group – Mondea in opdracht van de gemeente maakte. Open VLD gemeenteraadslid Eddy Ladang concludeerde hieruit dat alleen een fusie met Landen en Zoutleeuw mogelijk is. “Dit moet genuanceerd worden”, reageert burgemeester Marc Wijnants (CD&V).

Belangrijke conclusie uit het Groot Gemeentelijk Communicatieonderzoek van 2017 is dat gemeenten beneden de 10.000 inwoners het steeds moeilijker hebben. Dit wordt ook bevestigd door het rapport van de bestuurskrachtmeting voor Linter. In dit rapport is een belangrijk hoofdstuk gewijd aan de buurgemeenten en de vergelijking op een aantal belangrijke strategische indicatoren met het oog op mogelijke fusies. Uitgangspunten zijn onder meer : de financiële gezondheid van de gemeenten; de socio-economische samenhang, en de complementariteit.

Ook Tienen in de running
 

Op financieel vlak is Landen de beste partner en Tienen wat in minder mate. Op gebied van gelijkwaardigheid is dat Zoutleeuw, Geetbets en Kortenaken. Op gebied van socio-economische samenhang steekt Tienen er bovenuit, net voor Zoutleeuw. Op gebied van uitrusting steekt Tienen als regionale stad er ver bovenuit.

“Verschillende conclusies zijn dus mogelijk naargelang het uitgangspunt en de vergelijkingsbasis. 
In een mogelijk fusie verhaal is het belangrijk dat de toekomstige partners identiteit behouden, respect voor de andere(n) tonen en dat er een toekomst project is waar alle inwoners beter van worden. Een krachtdadig bestuur met sterke bestuurskracht,  gecombineerd met een toekomst project voor de inwoners. Dat is pas een sterk inclusief fusieverhaal. Achter zo’n verhaal kan iedereen staan.”

“Iedereen is er van overtuigd dat de huidige schaal niet meer voldoende is en fusies niet meer te vermijden zijn. Het is nu het moment om met de juiste partners aan tafel te gaan. Belangrijk om aan te stippen is dat zowel Vlaams Minister Somers als Gouverneur Spooren nog deze legislatuur streven naar een halvering van het aantal gemeenten”

“Onze verwachting is dat wie nu niet anticipeert en zelf initiatief neemt, in een volgende legislatuur verplicht dient te fuseren en bijgevolg zijn partners niet zelf zal kunnen kiezen. Op alle gemeenten rust dus een zware verantwoordelijkheid : nu anticiperen of afwachten en in volgende legislatuur alles ondergaan zonder keuzemogelijkheid”, aldus burgemeester Marc Wijnants.


 

Lees meer over