Voordelig tarief in Plopsaqua voor inwoners van Landen en Hannuit

Speciale tarieven voor Landenaars
Inwoners van de gemeenten Landen en Hannuit genieten in Plopsaqua Landen-Hannuit van voordelige tarieven. Inwoners van Landen en Hannuit zijn personen die in hoofdverblijf ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeenten Landen of Hannuit. Het officieel adres vermeld op hun identiteitskaart is bijgevolg gelegen op het grondgebied van de gemeenten Landen of Hannuit. Beide steden investeren hier ook jaarlijks 400.000 euro.

Inwoners van de gemeenten Landen en Hannuit brengen daarom hun geldige en inleesbare identiteitskaart mee bij een bezoek aan Plopsaqua Landen-Hannuit. De identiteitskaart wordt ingelezen aan het onthaal van het park. Wie met het gezin gaat zwemmen, dient dus de geldige en inleesbare identiteitskaart van ieder gezinslid bij te hebben. Kinderen onder 12 jaar moeten begeleid worden door iemand van 15 jaar of ouder. (Klein)kinderen die niet in de gemeenten Landen of Hannuit gedomicilieerd zijn, genieten helaas niet van het voordeeltarief voor inwoners van de gemeenten Landen en Hannuit.

Andere documenten verschillend van de identiteitskaart worden niet aanvaard als bewijs. Bij verlies of diefstal van de identiteitskaart dient een officieel document opgemaakt en afgestempeld door de politie te worden voorgelegd.

Inwoners van de gemeenten Landen en Hannuit kunnen gratis parkeren tijdens hun bezoek aan Plopsaqua Landen-Hannuit. Ze ontvangen op vertoon van de identiteitskaart een gratis parkeerticket om de parking te kunnen verlaten.

Info: https://www.plopsaqualandenhannuit.be/nl/praktische-info/inwoners-van-landen-en-hannuit

Lees meer over