Uitvoeren van werkstraffen bij de gemeentelijke diensten in Landen

Voorstel N-VA aanvaard mits kleine aanpassing
N-VA pleitte ervoor dat werkstraffen binnenkort ook kunnen uitgevoerd worden bij de gemeentelijke diensten in Landen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij de groendienst, de bibliotheek of ter ondersteuning van het WZC. “Extra handen zijn daar altijd welkom. Werk is er genoeg. Een win-win dus voor de samenleving en onze gemeente.” zegt N-VA-fractieleider Bart J. de Vos (foto). Het N-VA-voorstel stond op de gemeenteraad geagendeerd en werd mits een kleine aanpassing unaniem aangenomen.

In het besluit van de gemeenteraad staat: dat wordt in gaan op de vraag van Vlaams minister Zuhal Demir om het bestaande aanbod prestatieplaatsen voor de uitvoering van werkstraffen in de gemeente te verhogen binnen de reeds bestaande samenwerking met het justitiehuis Hasselt en Leuven. Het College van Burgemeester en Schepenen in overleg met de administratie te laten onderzoeken welke bijkomende plaatsen binnen de gemeentelijke diensten hiervoor in aanmerking komen.  Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met een rapportage over de uitvoering van dit besluit op de eerstvolgende gemeenteraad na augustus 2021.

In meer dan 100 steden en gemeenten in Vlaanderen kunnen werkstraffen al uitgevoerd worden bij gemeentelijke diensten. “Wij stelden daarom voor dat ook Landen hiervoor een samenwerking aangaat met de Vlaamse overheid. Ook onze gemeentelijke diensten kunnen ongetwijfeld wel een paar extra helpende handen gebruiken. Werk is er genoeg. En zo zorgen we er mee voor dat de straf snel volgt op de overtreding, want op dit moment is er ook een tekort aan prestatieplaatsen” aldus het voorstel van Bart J. de Vos.

Zware misdrijven uitgesloten

Mensen kunnen een werkstraf krijgen voor zeer uiteenlopende feiten. Verkeers- en eigendoms-delicten zijn de enkele van de meest voorkomende voorbeelden. Het kan expliciet door de persoon in kwestie aangevraagd zijn en de rechter kan een band voorzien tussen de overtreding en het werk dat moet worden uitgevoerd.

Zeer zware misdrijven zoals zedenfeiten, doodslag of gijzelingen zijn uiteraard uitgesloten. ‘Inschakeling gebeurt steeds onder toezicht van de justitieassistent. Deze zoekt samen met gemeentelijke dienst in kwestie steeds naar een goede match. Het is belangrijk dat dat er een meerwaarde is voor de gemeente zelf. Een win-win dus voor gemeente, maar ook voor de werkgestraften, die zo een nieuwe kans krijgen’, aldus de argumentatie van Bart.J.de Vos.

Lees meer over