Oude zwembad Landen wordt in 2023 afgebroken

Afbraak oude zwembad over twee jaar
De site van het oude zwembad zit vervat in het RUP Molenberg, waarvoor eenieder deze maand opmerkingen aan het stadsbestuur kan overmaken. Sinds de opening van Plopsaqua Landen wordt er in het voormalig stedelijk zwembad niet meer gezwommen. De sportdienst zit er nog wel in en het cafetaria wordt gebruikt als spinninglokaal.

“In 2023 wordt het oude stedelijke zwembad (foto) afgebroken. Het is een oud gebouw dat niet meer beantwoordt aan de huidige normen. Het dak is niet meer goed en dat herstellen zou teveel kosten. Vandaar dat het afgebroken wordt. De site van het zwembad zit in het RUP Molenberg vervat en blijft dus bestemd voor sport en recreatie. Daar zou eventueel een tweede sporthal kunnen komen”, zegt burgemeester Gino Debroux (L’anders)

Het RUP Molenberg heeft tot doel het gebied efficiënt te ontwikkelen in het kader van de sportbehoeften op de site van Sparta en de huidige locatie van het sportpark aan de Sportlaan. Voorafgaand hebben de bestaande sportverenigingen die deel uitmaken van deze sites hun behoefteplan voor de nabije toekomst overgemaakt.

Op donderdag 29 april 2021 is er een webinar van 19.30 tot 21.30 uur over dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Inschrijven via https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=obO5kfMjmUW_0eRPFKFjKGcpT-QX7HhMmep9EqcZ1jBURVgwUTJTQlFBTjdPTDhWRTZVMDY0WDBKWS4u

Lees meer over