Open VLD wil gratis zelftests voor alle Landenaren en niet alleen voor kwetsbare gezinnen

thuistest corona

De stad Landen kondigde gisteren aan dat aan kwetsbare gezinnen gratis zelftests zullen aangeboden worden via de sociale dienst, het sociaal winkelpunt ’t Winkelke en de jeugdopbouwwerker. Open VLD-fractieleider Didier Reynaerts is verbolgen: “Zijn wij nu echt een communistische stad aan het worden ?” fulmineert hij.  

“Ik vraag mij af waarom enkel de ‘kwetsbare gezinnen’ kunnen rekenen op een gratis test, gaat hij verder. “Laat mij duidelijk zijn, wij zijn de eerste om kwetsbare gezinnen te helpen. Maar Corona slaat overal toe. Niemand wordt gespaard. Waarom worden niet-kwetsbare gezinnen, zeg maar de middenklasse, uitgesloten ?  Ik vind dit een onaanvaardbare discriminatie.”

“Ten eerste heeft Vlaanderen voldoende middelen naar de stad laten vloeien om hiermee de Corona-crisis aan te pakken. Deze middelen komen alle Landenaren ten goede. Ten tweede zijn het net de tweeverdieners die in verhouding het meeste belastingen afdragen aan de stad en bijgevolg ook in aanmerking moeten kunnen komen voor een ondersteuning”, vervolgt Reynaerts.

Nadat Open VLD aan de stad had gevraagd om tussen te komen in de zelftests voor het testen van kinderen om alzo de scholen maximaal te kunnen openhouden, zal de partij op de gemeenteraad van dinsdag 25 januari aandringen dat de zelftest of tenminste een representatieve hoeveelheid ervan, gratis aan elke Landenaar kan bezorgd worden.

“Als de middenklasse en de gewone werkende mens alleen maar goed is om de stadskas te spijzen, dan gaan ze ons tegenkomen” aldus een zichtbaar boze fractieleider.

Lees meer over