Open Vld Landen wil als eerste gemeente GAS-boetes voor snelheidsovertredingen invoeren

Gasboetes op wegen waar te snel wordt gereden
Sinds1 februari 2021 kunnen lokale besturen in Vlaanderen, via een GAS-boete, beperkte snelheidsovertredingen handhaven. Zo krijgen steden en gemeente een extra tool in handen om de verkeersveiligheid in Vlaanderen te helpen verbeteren. De Open Vld Landen stelt voor dit in te voeren in Landen, waardoor Landen de eerste gemeente zou zijn die haar inwoners op dergelijke wijze beschermt. Zien wat dit wordt op de raadszitting van dinsdag 23 februari.

‘Uit recente statistieken rond verkeersinbreuken van de Federale politie blijkt dat er in de eerste zes maanden van 2020 nog steeds heel wat bestuurders geverbaliseerd werden wegens overdreven snelheid. In totaal werden er in Vlaanderen 1.316.884 processen-verbaal opgesteld.  Uit deze statistieken blijkt ook dat een kwart van de snelheidsovertredingen (25,17%) vastgesteld werd in een zone met een snelheidslimiet van 50 km/u. De politie van de zone Getevallei doet uitstekend werk maar kan helaas niet overal tegelijk aanwezig zijn om snelheidsduivels te betrappen’, aldus een mededeling van Open Vld.

Om gebruik te maken van de mogelijkheid om beperkte snelheidsovertredingen te handhaven via een GAS-boete, dienen vijf voorwaarden samen vervuld: het gaat om zones waar de maximumsnelheid beperkt is tot 30of 50 km/u, het gaat om snelheidsovertredingen van maximaal 20 km/u, de overtreding werd vastgesteld door een automatisch toestel, de overtreding wordt begaan door een meerderjarig persoon of door een rechtspersoon en er wordt op hetzelfde moment geen andere overtreding vastgesteld.

“Het verkeersbeleid valt of staat met een handhavingsbeleid”, zegt Didier Reynaerts, fractieleider Open Vld. “Door de stad Landen de mogelijkheid te bieden om boetes uit te schrijven voor lichte snelheidsovertredingen, zal er veel meer gehandhaafd worden dan nu het geval is. Wie te snel rijdt, mag zich aan een boete verwachten. Op die manier zal het rijgedrag van de bestuurders veranderen en verhogen we de verkeersveiligheid in de buurten van onze scholen en andere straten. De stad heeft onlangs een trajectcontrole aangevraagd voor de N80. Maar met dit voorstel zal er ook kunnen gehandhaafd worden op de N283, zeker ter hoogte van het centrum van Landen, waar de inwoners enorme nadelen ondervinden van het te snelle verkeer”, meent Reynaerts nog. Op de foto staan enkele Open VLD- medewerkers zelf bewoners van de weg waar snel gereden wordt.

De inkomsten uit deze boetes zullen naar de stad gaan. Vandaag gaat de opbrengst van de verkeersboetes naar de Federale Overheid. Open Vld vraagt uitdrukkelijk dat de inkomsten uit deze GAS-boetes uitsluitend gebruikt zullen worden om nog meer te investeren in mobiliteit en verkeersveiligheid.

Lees meer over