N-VA Landen drukt motie tegen Brusselse stadstol door

Motie tegen stadstol Brussel
Via het project SmartMove heeft Brussel voorgenomen vanaf 2022 een tolheffing plus een kilometervergoeding te heffen op voertuigen op haar grondgebied. Fiscaaltechnisch wordt dit in praktijk een heffing op pendelaars die van buiten het gewest Brussel in rijden. Die zou per voertuig kunnen oplopen tot 2000 euro per jaar. In de gemeenteraad van Landen stelde de N-VA fractie een motie voor om zich hiertegen samen met andere gemeenten te verzetten. Een heel aantal gemeenten in Vlaams-Brabant heeft dit reeds gedaan.

Uit cijfers blijkt dat meer dan 1200 inwoners van Landen in Brussel werken en gemiddeld 40% van pendelaars gebruikt hiervoor de auto. De heffing, die uiteindelijk een verhulde belasting op niet-inwoners is, heeft dus een duidelijke impact op de Landense gezinnen, aldus Bart J. de Vos, fractievoorzitter N-VA.

Via de motie verzet de stad Landen zich tegen deze eenzijdige belasting en schaart ze zich achter een gezamenlijk project met andere gemeenten en de Vlaamse regering om in dialoog of desnoods met alle mogelijke juridische middelen de Vlaamse pendelaar te vrijwaren van deze stadstol.

De motie werd enkel goedgekeurd door N-VA en Open-VLD. De andere partijen onthielden zich. “De huidige bestuursmeerderheid wenste het voorstel niet te steunen, wat voor CD&V opmerkelijk is, aangezien de lokale afdeling zich hiermee afzet tegen het beleid van de eigen partij op Vlaams niveau”, aldus de N-VA. De stemming gaf aanleiding tot verwarring, want eerst werd geconcludeerd dat door de onthouding van de meerderheid het voorstel verworpen was.

Fractievoorzitter Bart J. de Vos stelde blij te zijn dat de motie goedgekeurd werd maar had liever unanieme goedkeuring gezien. Door ons samen met andere Vlaams-Brabantse gemeenten tegen de stadstol te verzetten, verdedigen we de belangen van de Landense pendelaar en sturen we het beleid. Door aan de zijlijn te blijven staan, zoals de bestuursmeerderheid voorstelde, bereiken we nietsbesloot hij

Lees meer over