Campagne PAARS in alle scholen van Landen roept vragen op

Schepen op Gaybrapad
We brachten reeds eerder bericht over de Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie, en de campagne PAARS, onderdeel van de grootste LGBT+-sensibiliseringscampagne van de wereld. Door paars te dragen tonen ze hun steun en solidariteit aan LGBT+-jongeren, die dikwijls te maken krijgen met onverdraagzaamheid. Ook de Landense scholen doen mee. Maar dit zint de Referendumpartij uit Landen niet.

Gary Peeters, schepen voor gelijke kansen, stelt tevreden vast dat de campagne PAARS jaar na jaar blijft groeien, ook in coronatijden.  “De laatste maanden hebben weer 21 nieuwe steden en gemeenten zich met hun secundaire scholen aangesloten bij PAARS . Ook in Landen nemen de scholen deel aan campagne PAARS. Iedere middelbare school krijgt van de stad Landen een campagnepakket aangeboden dat door vzw JOEN is samengesteld in samenwerking met de Vlaamse koepel van LGBT+ verenigingen (lesbian, gay, bisexual, transgender). Met het campagnepakket kunnen de leerkrachten aan de slag om het thema bespreekbaar te maken.

Warme stad

“ Landen is immers een warme stad die ijvert voor een inclusieve samenleving. Met onze scholenactie willen we drempels verlagen voor wie met vragen zit en jongeren oproepen om met een open blik te kijken. Daarom hangen we in  Landen elk jaar de regenboogvlag uit  en kleuren we de zebrapaden aan de scholen. Dit jaar hijsen we de regenboogvlag al op woensdagochtend 12 mei, net voor het verlengde weekend.  Met de vlag en de gaybrapaden - de originele naam die de kinderen voor de kleurige zebrapaden bedachten - geven we een kleurrijk signaal en benadrukken we onze solidariteit in de strijd tegen homo- en transfobie. Via deze campagnes willen we een einde maken aan vooroordelen tegenover holebi’s en transgenders, ” aldus de schepen, samen met enkele collega’s op het gaybrapad.

Reactie Referendumpartij

Referendumpartij Landen reageert hiertegen. Wij willen wel wederkerige verdraagzaamheid, maar geen éénrichtingstolerantie. Referendumpartij heeft als partij respect voor het menselijke leven. Laat dat geheel en al duidelijk zijn. De partij vind echter dat een democratische gemeenschap pas kan ontstaan wanneer er geen sprake is van indoctrinatie of zaken die in die richting kunnen neigen. We hebben niks tegen de individuele persoon hoe men ook leeft. Wel hebben wij vragen bij de wijze waarop zaken zoals LGTBQIA aan de man/vrouw/het worden gebracht. Wanneer kritische stemmen monddood worden gemaakt is het democratische gehalte en zeker het emancipatorische er volledig af. Moeten binnenkort de hetero's ook hun belangenverenigingen gaan oprichten? Neen toch? ", zegt Reinout Buys van Referendumpartij

Lees meer over