Betonherstellingen en omleidingen in Landen

Werken en omleidingen in Landen
Er worden in Landen betonherstellingen uitgevoerd door de firma DSV in de Brouwerijstraat, de Neerhespenstraat, de Zoutleeuwstraat en de Droogveldstraat. Op 11 en 12 mei wordt asfalt gelegd in de Lindehofstraat.

In de Brouwerijstraat wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd. Het verkeer komende vanaf Tienen kan de Brouwerijstraat inrijden, het verkeer komende van Landen zal afgeleid worden langs de Konijnenbergstraat. Op de andere locaties geldt het principe van beurtelings verkeer.

Er zullen ook lokale herstellingen uitgevoerd worden aan de betonnen fietspaden ter hoogte van de Tiensestraat, de Keibergstraat en de Eikkapellaan. Bij de asfaltbestrijking in de Lindehofstraat in Overwinden op 11 en 12 mei zal het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Raatshovenstraat.

Lees meer over