Waar kan je hinder door rioleringswerken verwachten in Kortenaken?

rioleringswerken - Mollu
Vlak na de paasvakantie, op maandag 19 april, start aannemer DCA effectief met de aanleg van een verbindingsriolering in Miskom-Dorp en op de Hollestraat-Heerbaan-Bauwelstraat tussen rotonde ‘De Hoef’ en de Beekstraat in Kersbeek. De werken duren vermoedelijk tot het najaar ’21.

“Naast een nieuwe riolering wordt over de volledige breedte van de rijbaan ook een nieuw wegdek in asfalt gelegd”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Kristof Mollu (CD&V) de werken. “Over een afstand van ca. 5 km worden ook nieuwe fietspaden aangelegd. De werken hebben een kostenplaatje € 7.850.000 waarvan 80% gesubsidieerd wordt.”

Eind januari startten de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werken. “Het verkeer werd toen niet echt gehinderd en er werd gewerkt met beurtelings verkeer of tijdelijke verkeerslichten, maar na de paasvakantie komt daar verandering in”, geeft Mollu aan. “Vanaf maandag 19 april start men met de effectieve rioleringswerken. Om de aanleg van de riolering op een goede en veilige manier uit te voeren, wordt over de hele breedte van de weg gewerkt. In een eerste fase gaat het over de Bauwelstraat en de Heerbaan tussen rotonde ‘De Hoef’ en het kruispunt met de Hollestraat en Groenstraat. Deze zone wordt tot het najaar van 2021 afgesloten voor het doorgaande verkeer.”

Tijdens deze eerste fase wordt het verkeer komende uit Waanrode omgeleid via Kortenaken centrum om dan via de Hoeledensebaan en de Zuurbemdsesteenweg opnieuw op de Heerbaan uit te komen. Uit de richting van Glabbeek is hetzelfde tracé te volgen in tegenovergestelde richting. Schoollijnen 391 en 565 van De Lijn volgen de normale route en voor lijn 561 wordt halte ‘Limburgia’ op de Heerbaan niet bediend. Reizigers kunnen uitwijken naar halte ‘Aldra’.

Lees meer over