Verkeershinder blijft beperkt tijdens onderhoudswerken in Kortenaken

krawatenstraat
Vanaf 12 april worden er onderhoudswerken uitgevoerd aan de Krawatenstraat in Kortenaken. De verkeershinder blijft beperkt. Op sommige stukken wordt gewerkt met tijdelijke verkeerslichten.

De betonvlakken die er het ergst aan toe zijn worden eerst vervangen met snel uithardende beton. “Hiervoor wordt er gebruikgemaakt van beurtelings verkeer en op sommige locaties wordt er gewerkt met tijdelijke verkeerslichten”, zegt schepen van Openbare Werken Kristof Mollu (CD&V).

De toegang naar de Borgveldstraat wordt wel onderbroken. Hiervoor wordt gedurende één week een omleiding voorzien. Daarna zal een gespecialiseerde firma de Krawatenstraat vanaf de brug over de Velpe tot aan het kruispunt met de Lapstraat fijn-frezen. Deze freeswerken duren ongeveer een week en zullen heel wat stof met zich meebrengen. Om dat grotendeels onder controle te houden zal de aannemer voldoende water gebruiken zodat het stof snel gaat liggen en wordt er ook regelmatig geborsteld. Nadien worden de voegen opnieuw gevuld en worden er opnieuw markeringen aangebracht.

Mollu: “De werken hebben een beperkte hinder op het doorgaande verkeer. Na afloop is het profiel van de straat gecorrigeerd waardoor alle betonplaten opnieuw op hetzelfde niveau liggen en nemen de trillingen en de geluidshinder af. Het uitzicht van de Krawatenstraat zal dan hetzelfde zijn als dat van de Schansstraat waar deze techniek in 2020 ook succesvol werd toegepast.”

“Ondanks een verhoging van het budget voor wegenwerken in ons meerjarenplan, kunnen we helaas niet alle wegen volledig vernieuwen”, vervolgt schepen Mollu. “Zonder grote rioleringswerken zijn we daarom aangewezen op onderhoudswerken. Daarom worden er regelmatig betonvakken vernieuwd, worden betonvakken opgeperst, worden asfaltlagen vernieuwd of worden er slemwerken uitgevoerd zodat er een nieuwe dunne toplaag is. Wij oordelen per straat welke techniek het beste is en waardoor de levensduur van een weg wordt vergroot.”

Lees meer over