Vaderlandse verenigingen Groot Kortenaken eren koning

te deum Kortenaken
Naar jaarlijkse traditie organiseerde de Vaderlandse Verenigingen Groot Kortenaken op zaterdagavond 24 juli een Te Deum bij. Die greep plaats in de parochiekerk van Waanrode. (Foto: Dirk Vanstraelen)

“Het is een jaarlijkse traditie  dat de Vaderlandslievende Vereniging van  Groot-Kortenaken een Te Deum houd waar tal van andere verenigingen met hun vaandel aanwezig zijn.

Zo was ook de “ Patriottische Verbroedering van Veteranen van de oorlog 40-45 ”,aanwezig vertelt Margaretha Mouton. De Vaderlandslievende Vereniging van Groot-Kortenaken houd deze viering op het weekeinde volgend op 21 juli, omdat die datum voorbehouden is aan de grote steden. Deze houden er ook aan indien we de mogelijkheid hebben om in elke deelgemeente jaarlijks een samenkomst te houden.

Omdat er op de derde zaterdag van de maand in Waanrode ‘s avond een eucharistieviering doorgaat is er dan ook gekozen om daar het Te Deum daar te laten doorgaan, met dank ook aan E.H. Jan Vandervelpen.” Adjudant-chef (Res) Eric Lelièvre woonde namens kolonel vlieger stafbrevethouder Danny Vandenberk van het militair commando Vlaams-Brabant die zich liet verontschuldigen, de plechtigheid bij, samen met de burgemeester en raadsleden. Traditioneel waren ook het zangkoor en de vaandeldragers present om de plechtigheid meer cachet te geven. Na afloop bood het gemeentebestuur een receptie aan.

Lees meer over