Kortenaken besteedt het wegbermmaaien uit voor de komende drie jaar

Bermbeheer
In 2020 werd het maaien van de bermen uitbesteed aan een externe firma door problemen met de gemeentelijke maai-zuigcombinatie. Na een grondige evaluatie, besluit de gemeente Kortenaken ook de komende drie jaar het maaien van de bermen uit te besteden.

“In 2019 stond de eigen gemeentelijke maai-zuigcombinatie meermaals stil door verschillende defecten. Hierdoor besloten we in 2020 voor het eerst een beroep te doen op een externe dienstverlener voor het maaien van de bermen,” geeft schepen van Milieu, Griet Vandewijngaerden aan. “De milieudienst, de financiële dienst en het schepencollege hebben nu de voor- en nadelen van het uitbesteden van het maaien van de bermen en de aankoop van een eigen nieuwe maai-zuigcombinatie tegen elkaar afgewogen. Als alles in rekening wordt genomen, is het uitbesteden van het maaien van de bermen aan een externe dienstverlener over meerdere jaren goedkoper, efficiënter, sneller en houdt het een lager risico in dan het in eigen beheer uitvoeren van het maaien.”

“Het nieuwe contract zal voorzien in drie maaibeurten per jaar en maaibeurten op afroep. Omdat we het contract voor drie jaar zullen gunnen, weliswaar jaarlijks opzegbaar, gaan we er ook van uit dat de samenwerking nog vlotter zal verlopen. Indien de afspraken niet correct gevolgd worden, zal de wettelijke boeteclausule toegepast worden,” besluit Griet Vandewijngaerden, Schepen van Milieu.

Lees meer over