€ 240.000 subsidie voor aanpak wateroverlast Walsbeek in Kortenaken

Walsbeek in Kortenaken
Op sommige plaatsen moet de beek nu nog door een koker. Dat verandert in de toekomst.

Watering Het Velpedal diende samen met de gemeente Kortenaken in 2021 een dossier in voor het beekstructuurherstel en een aangepast waterbeheer van de Walsbeek. De gemeente kan rekenen op € 239.265,95 aan subsidies.

De Walsbeek ontspringt in deelgemeente Ransberg en mondt in Kortenaken uit in de Velpe. Verschillende jaren is er een structureel probleem, met wateroverlast tot gevolg. “De Walsbeek is over een grote afstand ingebuisd. Dit zorgt voor een versnelde afstroom. Door de inbuizing is er ook weinig buffering beschikbaar”, geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “Dit zorgde dan ook regelmatig voor wateroverlast bij woningen en lager gelegen gebieden zoals bijvoorbeeld de zone rondom Merelnest en de Kluisdelweg en de omgeving van het containerpark en de Tiensestraat. Met deze subsidie kunnen we nu werk maken van een verbetering. Bovendien zal dit ook wat extra capaciteit geven aan De Velpe en het gebied stroomafwaarts.”

Gesprekken

De werken worden voor 75% gefinancierd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Vooraleer de werken kunnen starten, dient de omgevingsvergunning echter nog goedgekeurd te worden. Bijkomend worden nog gesprekken gevoerd met de betrokken eigenaar van het perceel, maar de gemeente heeft er goede hoop in dat er eind dit jaar een aannemer aangesteld kan worden zodat de werken kunnen worden uitgevoerd.

“Met deze werken wordt de Walsbeek over een grote afstand in een open bedding hersteld zodat er bij hevige regenval meer buffering is”, aldus schepen van Milieu Griet Vandewijngaerden aan. “Ook de ecologische waarde van de beek wordt opgewaardeerd door het aanbrengen van een cascadesysteem. Verder realiseren we ook een bufferbekken dat zal dienst doen als gecontroleerd overstromingsgebied met vertraagde afvoer.”

Lees meer over