Collectorwerken in Miskom (Kortenaken) dit voorjaar van start

collectorwerken Velpe in Miskom
In het voorjaar van 2021 gaan de effectieve riolerings- en wegeniswerken van de “Collectorwerken Velpe” op de Bauwelstraat, Heerbaan en in Miskom-Dorp van start. Ter voorbereiding van deze werkzaamheden, starten de nutsmaatschappijen op 25 januari met hun voorbereidende werken.

Een aannemer zal in opdracht van Fluvius, De Watergroep en Proximus reeds beginnen met het vernieuwen van de waterleidingen, elektriciteitskabels en telefoniekabels. De aannemer zal hiervoor het fietspad uitbreken en de nutsleidingen eronder vernieuwen. Om de hinder van deze voorbereidende werken te beperken, wordt er gewerkt in verschillende fases. De werfzones schuiven steeds op en er wordt gewerkt met tijdelijke verkeerslichten.

De bewoners werden vooraf ingelicht via een bewonersbrief en binnenkort wordt nog een bewonersvergadering georganiseerd om meer informatie te geven over de grotere rioleringswerken die in het voorjaar zullen starten. Deze werken zijn nodig voor onze gemeente. We kennen in Kortenaken een achterstand met betrekking tot de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Door de werken wordt het afvalwater van 570 inwoners aangesloten op zuiveringsstation aan De Hoef. De werken van dit zuiveringsstation starten ook in het voorjaar. Verder worden de betrokken straten ook veiliger ingericht en komen er nieuwe fietspaden op de Heerbaan.

Lees meer over