N-VA en Groen Keerbergen eisen extra gemeenteraad

centrum van keerbergen
De gezamenlijke raadsfracties van Groen en N-VA Keerbergen roepen op vrijdag 9 april om 20 uur binnen het decreet lokaal bestuur een extra gemeenteraad bijeen met als agendapunten de herinrichting van het Gemeenteplein en de herbestemming van de site van de vroegere SEMCOM.

Oppositie eist speciale gemeenteraadszitting

Dominick Vansevenant, fractieleider bij N-VA, en Guy Kestens, fractieleider bij Groen, laten weten: “Het centrum van Keerbergen wordt in de ruimtelijke ordening terecht ‘het Hart van Keerbergen’ genoemd. Het is aan het gemeentebestuur dit dossier nu eindelijk ter harte te nemen. Onder andere door Corona hebben de plannen van het gemeentebestuur vertraging opgelopen. We moeten een verbindend verhaal schrijven dat de lokale handel, horeca, bewoners van het centrum en alle Keerbergenaars ten goede komt. De beslissingen die vandaag genomen worden, bepalen het aanzicht van onze gemeente voor de komende 25 jaar. Bovendien zal de heraanleg van het dorpsplein voor heel wat hinder zorgen en een grote financiële impact hebben. We moeten er dus alles aan doen om het draagvlak bij de bevolking zo groot mogelijk te maken.”

Ook over de herbestemming van de SEMCOM zijn beiden het roerend eens. “Dit dossier, meermaals onder de aandacht gebracht door raadslid Maarten Gabriëls (N-VA) rammelt aan alle kanten. Herbestemming tot kantoren en horeca of zelfs een dancing, een gerucht dat het gemeentebestuur niet formeel ontkend heeft, vlak naast een school in een rustige woonwijk zal zorgen voor een onaanvaardbare toestroom van verkeer en de leefbaarheid van de buurt beïnvloeden.”

Groen en N-VA Keerbergen vinden beide dossiers te belangrijk om zomaar af te handelen als een normaal agendapunt. “Dit gaat over hoe onze gemeente er de volgende decennia zal uitzien. Als het huidige Open VLD en CD&V bestuur hierover een duidelijk plan heeft moet ze dit ook verdedigen in volle openbaarheid in plaats van het in een overvolle gemeenteraadsagenda te proppen. Het is onze plicht als oppositie om hier een gezond en grondig debat over op gang te brengen en de burger wat meer transparantie  te geven in de beslissingen van het gemeentebestuur.”

Meerderheid vindt extra gemeenteraad overbodig 

Als een derde van de gemeenteraadsleden een bijzondere gemeenteraadszitting vragen kunnen zij een extra gemeenteraad bijeenroepen. In Keerbergen gebeurde dit vorige week, met als resultaat een extra gemeenteraadszitting op vrijdagavond 9 april om 20 uur, die via een live stream kan gevolgd worden. 

"Het klopt dat de heraanleg van de Dorpstraat en het dossier Semcom belangrijke dossiers zijn", reageerde burgemeester Erik Moons (Open VLD). "Het dossier van de Dorpstraat is al vele malen besproken in de gemeenteraad, de laatste keer op de gemeenteraad van maart. Toen werd uitleg gegeven over de bijkomende werken die gepland worden om een vlot verkeer van de bussen van De Lijn mogelijk te maken rond de kerk. De verkeersstudie, die vertraging had opgelopen wegens Corona, werd toen aan de raadsleden bezorgd. Het is de bedoeling om deze plannen definitief af te werken en dan aan de gemeenteraad voor te leggen. Schepen Jens Eggers zal op de extra gemeenteraad nogmaals toelichting geven over de stand van zaken en de timing van dit dossier."

Voor de hernieuwing van de site van de Semcom werd door de eigenaar een omgevingsvergunning ingediend. "Het betreft een aanvraag tot het renoveren van het bestaande restaurant, de afbraak van de bestaande sporthal en de bouw van een aantal kantoorunits. Van een dancing of discotheek is absoluut geen sprake.", aldus de burgemeester. "Gedurende de maand maart liep een openbaar onderzoek. Er zijn meer dan 200 bezwaren binnengekomen, deze worden door onze diensten nu bestudeerd. Het is de bevoegdheid van het college om de vergunning al dan niet toe te kennen, rekening houdend met de argumenten van de eigenaar en met de bezwaren. Schepen Marc Vangrunderbeeck zal de stand van zaken toelichten op de extra gemeenteraad."

Voor de meerderheid was toelichting geven bij deze dossiers niet hoogdringend en was een extra gemeenteraad hiervoor samenroepen niet nodig. "Deze vragen hadden door de oppositie immers ook op de gemeenteraad van 26 april kunnen gesteld worden", aldus nog Moons. "Deze bijkomende gemeenteraad brengt immers ook extra kosten voor de gemeente mee."

Lees meer over