Weg naar de Grote Molen in Hoegaarden wordt heraangelegd

De weg moet heraangelegd worden
In de Ernest Ourystraat in Hoegaarden zijn er al langer gescheiden rioleringen aangelegd, maar het stuk naar de Grote Molen toe, ook officieel Ernest Ourystraat als adres, is achtergebleven. De weg naar de molen toe is privé, dus vooraleer werken te kunnen uitvoeren, moet deze overgedragen worden naar het openbaar domein.

“De bedoeling is onder deze weg de riolering aan te leggen waarop de bewoners van de molen kunnen aansluiten. Als dat niet gebeurt zouden de mensen op eigen houtje de aansluiting tot aan de E. Ourystraat met twee buizen moeten maken. Dit zou veel te duur  uitkomen voor de bewoners. Natuurlijk moet na de werken de weg vernieuwd worden. We kunnen hiervoor gebruik maken van middelen van het reservefonds van het vroegere Riobra”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers.

Het binnenplein zelf is ook in zeer slechte staat, maar dat wordt geen openbaar domein. Maar omdat daar aansluitingen worden aangelegd zal het wegdek toch ook vernieuwd moeten worden. Het gaat daar om een tiental woningen.

“Er zal onder de weg nog een onderzoek naar historische vervuiling gebeuren, vermits het om een vroegere site van de suikerfabriek ging. Dit dossier is pas gestart, dus een duidelijke planning kunnen we nog niet geven. Wij doen nu het voorstel, maar de mensen moeten er nog mee akkoord gaan. Het zal toch moeten gebeuren want de mensen zijn niet in orde met gescheiden rioleringen”, besluit de burgemeester.

Lees meer over