Van het aangekochte kapitteldomein van de vermoorde rentenier Paul Bail blijft nog alleen het park over

Het park met kapittelhoeve en kapittelhuis
Op 15 augustus 1980 werd rentenier Paul Bail (64j) vermoord teruggevonden in zijn DAF in de Beukenlaan in Hoegaarden. Na een woelige erfeniskwestie besliste de gemeente in het najaar 1981, nu exact 40 jaar geleden, de eigendommen van Bail in Hoegaarden aan te kopen: het kapittelpark, het kapittelhuis en de kapittelhoeve. (foto) Nu 40 jaar later, na de jongste beslissing tijdens de raadszitting om het kapittelhuis van de hand te doen voor 450.000 euro, blijft er nog alleen het park over in eigendom van de gemeente.

In februari 1981 al  onderhandelde de gemeente Hoegaarden  om het moordhuis Bail aan te kopen en nam begin mei 1981 een optie op de aankoop van het huis, samen met het park en de aanpalende hoeve, 5 ha in totaal, toen geraamd op 10 miljoen frank. Tegen einde mei 1981 werd de verkoop van de eigendommen Bail afgelast wegens onvoorziene omstandigheden .  Er kwamen vermeende erfgenamen toe die achteraf werden aangehouden wegens vervalsingen. In oktober 1981 kende de  openbare verkoop van de inboedel van het huis Bail, voor een bedrag van 4,7 miljoen frank, internationale belangstelling. (foto) In november 1981 werd bij de gemeente unaniem beslist het domein aan te kopen en op 7 september 1982 werd de aankoopakte van het park en het huis officieel ondertekend.

Lees verder onder de foto van de stormloop voor de inboedel

Stormloop voor inboedel

Alleen nog het Park

Er gebeurde bijna 10 jaar niets met het domein. De kapittelhoeve ‘Arendsnest’ was toen nog in pacht. Het was wachten tot maart 1990 toen schepen Frans Huon met de idee Vlaamse Toontuinen op de agenda van de gemeenteraad kwam.  Het park werd geopend in 1992 onder de naam Vlaamse Toontuinen (foto) , werd daarna Tuinen van Hoegaarden en nu Het Park. Het huis diende voortaan  als brasserie ‘Kapittelhuys’. Frans Huon, ondertussen burgemeester geworden en oppositieraadslid Freddy Mannaerts waren de personen die zich inzetten voor het domein.

In 2001 werd het Arendsnest aan de Houtmarkt verkocht voor 14 miljoen Belgische frank aan de familie Cels en in 2003 kwam het nieuws dat dit een wijnchâteau zou worden. De restauratie van het Arendsnest verloopt moeizaam, maar is anno 2021 toch al ver gevorderd. Ook de schuur van het kapittelpark werd verkocht.

Lees verder onder de foto van de opening van de Vlaamse Toontuinen

Opening met Frans Huon en Gaston Geens

In het meerjarenplan van de gemeente in 2019 stond plots ook de verkoop van het kapittelhuis op de agenda, met een verhoopt bedrag van 800.000 euro ingeschreven. Uiteindelijk werd het kapittelhuis dit jaar verkocht, maar de gevraagde 490.000 euro werden niet gehaald. Het huis werd verkocht aan investeerders uit Leuven voor 450.000 euro. Dit betekent dat er nu nog alleen het park overblijft.

De moord op Paul Bail

Op vrijdag 15 augustus 1980 werd Rentenier Paul Bail  vermoord. Paul Bail, in Hoegaarden ‘meneerke Bail’ genoemd, leefde bescheiden, maar hij was zeer rijk. Hij bezat in Hoegaarden  vele hectares landbouwgrond, het ‘Arendsnest’ en het kapittelhuis waar vroeger kanunniken leefden en uiteraard het kapittelpark van ongeveer 3 ha. Hij bezat ook een grote eigendom in Sartre Saint Géry, tegen de Franse grens. Paul Bail was een rentenier, die leefde van zijn bezittingen en beleggingen. Omdat hij onder de knoet was van zijn vader mocht hij niet huwen met de vrouw van zijn dromen. Uiteindelijk huwde hij toch met Marie Spiette, een dame afkomstig uit de Brusselse Marollen. (foto)

Lees verder onder de foto

Paul Bail en zijn vrouw Marie

Gevaarlijke moordenaar

Op 15 augustus werd Paul Bail vermoord door oud-paracommando Michel Proot, die o.a. op zijn postzegelcollectie aasde. Bail werd neergeslagen in het kapittelhuis, en in de koffer van zijn auto gebonden met een typische parracommando wurgknoop. Hij kwam uiteindelijk om door wurging bij pogingen om los te komen. De wedersamenstelling van de moord lokte op dinsdag 26 augustus 1980 een grote massa naar de Houtmarkt. Ook de Beukenlaan, waar zijn lichaam in de auto werd teruggevonden, trok heel wat kijklustigen. In september 1980 moest het park, waar rentenier Paul Bail vermoord werd, door de politie permanent beschermd worden tegen indringers.

Uiteindelijk bleek Michel Proot een gevaarlijke bandiet te zijn. Hij kreeg 18 jaar gevangenisstraf, maar kwam vervroegd vrij, week uit naar Frankrijk waar hij nog twee moorden pleegde, waarna hij tot levenslang werd veroordeeld. Hij slaagde er nog in om even uit de gevangenis van Toulouse te ontsnappen in 2007, maar werd weer gevat.

Lees meer over