Over gemeentefusies: Outgaarden was slechts 54 jaar een zelfstandige gemeente (deel 2)

Het centrum van Outgaarden met de kerk

Gemeentefusies liggen nooit goed bij de plaatselijke bevolking. Politici halen wel financiële argumenten boven om fusies goed te praten, maar dikwijls gaat het om macht: partijen die proberen gemeenten te groeperen waar ze sterk staan. Maar eens te meer is het duidelijk: ook in Outgaarden werd een fusie doorgevoerd zonder rekening te houden met de gemeenteraad of de bevolking.

Net zoals in Meldert waren er al in 1964 plannen om Outgaarden bij een andere gemeente te voegen. De burgemeester van Goetsenhoven had een voorstel gedaan om de gemeenten Outgaarden en Goetsenhoven samen te voegen. Er zijn besprekingen gevoerd tussen beide gemeenteraden, maar de raad van Outgaarden wees het voorstel af.

Federaties van gemeenten

Op de raadszitting van 24 februari 1968 werd in Outgaarden uitvoerig geargumenteerd tegen een mogelijke fusie van gemeenten. “De aangevoerde argumenten om een fusie te verdedigen zijn niet overtuigend. Gemeenten met een hoger bevolkingscijfer kunnen evenmin als kleinere gemeenten de moderne problemen oplossen die zich stellen voor een inwoner uit 1970. Daarvoor verwijzen we naar de onbestuurbaarheid van de twee fusies die werden doorgevoerd in de regio: Honsem en Boutersem - Vertrijk.”

“Via intercommunales kunnen heel wat problemen opgevangen worden. Indien er dan nog problemen overblijven kunnen die best opgelost worden via federaties van gemeenten. We zijn absoluut gekant tegen een fusie van gemeenten. Als constructief tegenvoorstel houden we het bij de oprichting van een intercommunale confederatie van gemeenten, op voorwaarde dat die voldoende gemeenten zou omvatten, in ons geval Bost - Ezemaal  - Goetsenhoven  -  Outgaarden. Indien de voorgestelde fusie toch doorgevoerd zou worden zou dit zeer tegen de eensgezinde wil van de bevolking in zijn.”

“Outgaarden dat zich in 1922, na een langdurige strijd van Zittert Lummen wist los te maken, drukt de wens uit dat Outgaarden zou blijven zoals het nu is”, tot daar de argumentatie van de gemeenteraad.

Lees verder onder de foto

In 1957 inhuldiging doortocht Outgaarden
Bij de inhuldiging van de doortocht van Outgaarden in 1957 was er nog geen sprake van fusies

Zoveel mogelijk werken uitvoeren

Maar in mei 1971 stelde  raadslid Reviers op de gemeenteraad in Outgaarden dat een fusie met Hoegaarden onvermijdelijk geworden was. Hij vond het dan ook zeer belangrijk dat zoveel mogelijk werken in Outgaarden zouden uitgevoerd worden, waar Hoegaarden later toch zou voor betalen. Zo stelde hij voor de Brugstraat en de Korenstraat te vernieuwen. Het voorstel van het socialistisch oppositiegemeenteraadslid  werd verworpen, omdat dit net twee straten zijn waar geen subsidiëring voor te krijgen viel en de meerderheid wilde de opcentiemen niet verhogen.

Goetsenhoven drong in 1972 weer aan op een overleg het met oog op een fusie van Goetsenhoven, Hakendover en Outgaarden, maar dit ging niet door.

Schepen Jozef Michel, later ook nog schepen in Hoegaarden,  stelde begin 1973, dat de Outgaardse bevolking voorstander was van een samengaan met Hoegaarden, tenminste, als er met geen middelen onder een fusieoperatie uit te komen viel. In het geval van zo'n fusie eiste Outgaarden dat de verbinding Hoogstraat-Bleystraat tot stand zou worden gebracht, want Hoegaarden maakte toen werk van de heraanleg van de Bleystraat. Dit ging evenwel niet door.

Twijfel of niet?

In juni 1973 werd er al niet meer getwijfeld over een fusie. Op een CVP vergadering in  Tienen werd vernomen dat over de fusie van Outgaarden met Hoegaarden  zelfs in Outgaarden niet meer gediscussieerd werd, tenminste in CVP-middens. Maar die partij was in beide gemeenten aan de macht.  Trouwens 80% van de Outgaardse kinderen liepen toen school in Hoegaarden.

Toch sprak de gemeenteraad van Outgaarden zich in januari 1975 nogmaals uit tegen een fusie en wenste een zelfstandige gemeente te blijven, maar het mocht niet baten. Bij de fusie kwam Outgaarden op 1 januari 1977 bij Hoegaarden. Het dorp was een zelfstandige gemeente tussen 1922 en 1976, dus 54 jaar lang. Daarvoor was het een gehucht van het Franssprekende Zétrud Lumay. Door de fusie werd Outgaarden, een deel van Hoegaarden, geklemd tussen de E40 en de verbindingsweg Tienen-Jodoigne

Lees meer over