Na het mosselfeest volgt de derde prik in Villa Hugardis

Kaztaars met Nele Boogaerts
Het was groot feest in woonzorgcentrum Villa Hugardis in Hoegaarden, met De Kaztaars als begeleiding bij het grote mosseldiner. “Onze bewoners genieten van onze themafeesten. Wij hopen dat weldra alles weer wordt zoals normaal. Volgende week krijgen al onze inwoners immers hun derde prik”, aldus de kersverse directeur van het woonzorgcentrum Nele Boogaerts.

“We hebben beslist hier tweemaandelijks themadiners te organiseren. Zo hadden we reeds een Vlaamse kermis met kippenfeest, nu is er het mosselfeest, en in november volgt een feest met wildmenu. Uiteraard serveren we ook steeds een alternatief, zoals nu voor wie geen mosselen lust, ook stoofvlees”, aldus directeur Nele Boogaerts.

Lees verder onder de foto

In de refter

“Bij die diners werkt ons vrijwilligersteam mee en meestal zorgt Mick Deville voor de muziek met zijn Kaztaars. De mensen hebben Michel hier graag, want hij heeft nog bij ons gewerkt in de klusjesdienst. De mensen in Hoegaarden kennen hem als cafébaas van café Op de Brug. We zijn hem zeer dankbaar want hij komt steeds met het voorstel om voor onze bejaarden te spelen”, aldus Nele.

Lees verder onder de foto van de Kaztaars

Kaztaars in actie

Nele Boogaerts werd in april van dit jaar waarnemend directeur van woonzorgcentrum Villa Hugardis, en ondertussen is dit haar definitieve functie geworden. Nele werk al 15 jaar voor OCMW-Hoegaarden en daarvan al 8 jaar in het woonzorgcentrum.

Klaar voor het feest

Lees meer over