Momenteel mogen voertuigen aan de Kerselaarstraat in Meldert elkaar niet kruisen

Voertuigen zouden elkaar niet kunnen kruisen bij deze markering
We brachten reeds melding van het feit dat er bij het binnenkomen van Vertrijk, vanuit Willebringen, verkeerde wegmarkeringen werden aangebracht. Dezelfde aannemer heeft eenzelfde vergissing gemaakt in Meldert aan de Kerselaarstraat. Ook daar moet de wegmarkering aangepast worden.

“We hebben de aannemer die dit deed in het kader van de ruilverkaveling onmiddellijk verwittigd. Dit gaat gewijzigd worden, want een dubbele stippellijn kan daar niet”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers. Op dit ogenblik is er een fietspad-wegmarkering aangebracht, terwijl het een fietssuggestiestrook moet zijn. Zoals de weg nu gemarkeerd is mag men niet over het fietspad rijden en er niet op parkeren. Er zou maar één rijstrook voor voertuigen zijn, waardoor die elkaar niet mogen kruisen. Vandaar de aanpassing.

Lees meer over