Meer laadpunten voor elektrische wagens nodig in Hoegaarden

Laadpunt aan de Ravel
De gemeenteraad van Hoegaarden keurde unaniem het lokaal energie- en klimaatpact goed en één van de actiepunten daarin is het voorzien van voldoende laadinfrastructuur voor elektrische wagens. Momenteel zijn er op drie plaatsen laadpunten in de gemeente en er wordt onderzocht waar er bij kunnen komen.

Er zijn momenteel laadpalen aan het Gemeenteplein langs de kerk, aan het Ravel-fietspad (foto) en in Meldert. Bij elke laadpaal zijn telkens twee laadpunten voorzien.

“We zijn momenteel aan het onderzoeken waar er laadpalen kunnen bijkomen. We proberen die steeds in de omgeving van een elektriciteitscabine te plaatsen, want er moet uiteraard voldoende voeding zijn”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers. (CD&V) “Zo is de eerste site die in aanmerking komt de parking aan de Tiensestraat, over het skaterrein. Daar is een cabine voorhanden en kunnen er een 8-tal laadpunten voorzien worden, dus 4 of 5 laadpalen. Vergeten we niet dat daarbij ook telkens parking moet voorzien worden. De aanvraag is al gericht tot Fluvius en de zaak is in onderzoek.”

Elektrische bedrijfswagens

“We krijgen steeds meer vragen voor oplaadpalen. Het gaat steeds om mensen die van hun bedrijf een elektrische bedrijfswagen hebben gekregen en vragen om een oplaadplaats. Kabels mogen evenwel niet over het voetpad lopen. En je kunt toch overal zomaar geen privé-parkings maken. In sommige straten is het zelfs onmogelijk. Het is wel gemakkelijk, bedrijven geven een wagen en de gemeente moet maar zorgen voor infrastructuur”, aldus de burgemeester.

In het klimaatpact is sprake van 1 laadpunt per 100 inwoners tegen 2030. Er is nog sprake van oplaadpunten aan de parking kerkhof en aan het oude containerpark. “Aan het containerpark komt sowieso een hoppingpunt in het kader van de vervoersregio Leuven, waarbij de gemeente een elektrische wagen en een bezinewagen krijgt. Er werd al 20.000 euro voorzien aan studiekosten voor uitwerken van ontwerpen rond de Ravel en de Houtmarkt. Aan zo’n hoppingpunt komt dan sowieso een laadpaal. Of er nog een laadpunt kan komen op de parking kerkhof is nog in onderzoek.

Er zal alleszins in samenwerking met de politiezone een kader moeten uitgewerkt worden met afspraken en richtlijnen rond opladen van elektrische wagens en parkeren.

Lees meer over