Kopers Kapittelhuys hebben nog andere projecten elders

Het kapittelhuys
Tijdens de gemeenteraad in Hoegaarden werd de verkoop van het kapittelhuys voor 450.000 euro definitief vastgelegd. Wie de kopers zijn is voorlopig een goed bewaard geheim van het schepencollege, maar zeker is dat het een horecazaak blijft en dat de kopers niet aan hun proefstuk toe zijn. Op korte termijn verandert er niets aan het Kapittelhuys.

In het meerjarenplan had de gemeente 800.000 euro ingeschreven voor het Kapittelhuys aan de Houtmarkt en bij de verkoop werd 490.000 euro vooropgesteld, maar er werd niet meer dan 450.000 euro geboden. Aan de gemeenteraad werd nu gevraagd om akkoord te gaan met de verkoop voor deze som. De N-VA-oppositie stemde tegen, CD&V en Gewoon Wit stemden voor. De Vooruit-fractie was afwezig.

Kasteel van Hoegaarden

Oppositieraadslid Herwig Princen van Gewoon Wit had heel wat vragen: “Waarom is er geen publiek-private samenwerking onderzocht? We zouden het strikt genomen zelf voor 1 miljoen euro kunnen renoveren, want er is geld voorhanden. Hebben we de garantie dat het horeca blijft? Eigenlijk is dit toch het ‘kasteel van Hoegaarden’ dat we verkopen, de parel aan de kroon”.

Lees verder onder de foto

Het Kapittelhuys achteraan

Schepen voor Financiën Hans Decoster (CD&V): “Een publiek-private samenwerking zou lang geduurd hebben, we hebben geopteerd voor een snelle aanpak. We hebben de kopers officieel ontvangen in het gemeentehuis en we hebben daar een goed gevoel bij. Het is de bedoeling dat het horeca blijft. Er komt een grondige renovatie, waarvoor ze 1 miljoen euro voorzien. Er is met de huidige exploitant afgesproken dat hij blijft. De kopers werken nog aan een project buiten Hoegaarden, dat ze eerst gaan afwerken. Het is trouwens niet de eerste keer dat ze een gebouw renoveren. Als de huidige exploitant na de restauratie nog verder zou willen doen, dan is dit mogelijk.”

Na deze nieuwe informatie vroeg de Gewoon Wit-fractie een onderbreking van de raadszitting om een standpunt in te nemen. De vermoedelijk geplande ‘neen’, werd zo een ‘ja’.  N-VA bleef bij een ‘neen’, het ingenomen standpunt bij de eerste aanzet tot verkoop. De CD&V-meerderheid stemde uiteraard voor. “Door het te verkopen en laten restaureren wordt het kapittelhuys nog een grotere parel aan de kroon”, besloot schepen Marleen Lefévre.

Lees meer over