Hoegaardse skaters zijn tevreden over de nieuwe skatetoestellen

Skaten op nieuwe toestellen
De nieuwe skateramps werden geplaatst aan het skaterrein aan de sportvelden van de Tiensestraat. De jonge skaters zijn tevreden over de geplaatste toestellen, en zeker over de kwaliteit ervan. “Nu nog een nieuwe ondergrond en dit terrein is prachtig”, zo klonk het bij de skaters.

“De kwaliteit van de nieuwe ramps is super. Als de rondbedekking  van dezelfde kwaliteit was, of tenminste in gepolijste beton zou het nog veel beter zijn. Het skatepark zou trouwens best wat groter kunnen, er is hier ruimte genoeg. De toestellen die er al waren zijn ook prima. Hier en daar moeten wel nog kleine herstellingen gebeuren.”

“Wij zijn allemaal losse skaters. Een echte club is hier nooit geweest. Maar het is wel een groep die indertijd gepleit heeft voor een skateterrein”, zet Tijl Ruyters die promotie wil voeren voor het skaten. Het terrein wordt niet alleen gebruikt door skaters maar ook door fietsers of jongeren met een step, vooral vlak na schooltijd.

In september 2003 wilden jongeren een echt skateterrein in de gemeente. Een groepje jongeren werd in de zomer van dat jaar van hun stek bij de Post werden verjaagd, en toen gingen ze zowat overal skaten, vooral op de parking van de sporthal, met zelfgemaakte toestellen. Het project kwam toen ter sprake op de jeugdraad. In mei 2005 werd de skatepiste geopend. Het skatersgroepje “The Originals” koos mee de skatetoestellen. Jaarlijks zou er 5000 euro voorzien worden om dit terrein verder uit te bouwen. Maar tot op heden kwam er nauwelijks iets bij aan het skaterrein.

Lees meer over