Heraanleg rioleringen, weg en fietspad in Klein Overlaar tot grens met Tienen

Van aan de Kloosterstraat wordt de weg heraangelegd
Een groot stuk van de doorgang door Hoegaarden werd al enkele jaren geleden volledig heraangelegd. Blijft nu nog het stuk van aan de Kloosterstraat (foto) tot aan de grens met Tienen, en het stuk in Altenaken vanaf het voormalige station tot aan de rotonde. In 2023 komt Klein Overlaar eerst aan bod, Altenaken is voor later.

“Deze week wordt de projectnota over Klein Overlaar voorgesteld, eerst in een plaatselijke commissie, waarbij o.a. ook de school, de politie en de gemeente betrokken worden. Het is Interleuven die het dossier heeft voorbereid. We kunnen daar nog altijd opmerkingen over formuleren. Daarna gaat het dossier naar een provinciale commissie voor goedkeuring. De provincie beheert dit dossier, waar 90% subsidiëring voor bestaat. Provincie en Gewest betalen elk de helft. In Klein Overlaar gaat het ook over de aanpak van de Kwadestraat, de Langegrachtstraat en de Reugelstraat. Een juiste timing hierop plakken is moeilijk, maar vermoedelijk wordt het 2023”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

“Het is onmogelijk de werken in Altenaken gelijktijdig met Klein Overlaar uit te voeren, want dan sluit je Hoegaarden helemaal af. In Altenaken gaat het voorlopig alleen om het wegdek en de fietspaden, maar de werken zullen dus pas na Klein Overlaar aangevat worden”, besluit de burgemeester.

Lees meer over