Gemeente Hoegaarden gaat opnieuw scheep met JAT voor het eindejaarsvervoer ondanks de zware aanvaring uit het verleden

Eindejaarsvervoer twee jaar geleden
De gemeenteraad van Hoegaarden heeft unaniem een overeenkomst goedgekeurd tussen de gemeente en JAT event drivers vzw in het kader van de eindejaarscampagne ‘veilig vervoer’. Opmerkelijk want twee jaar geleden kwam het nog tot een zware aanvaring tussen de gemeente en JAT en werd er geopteerd voor een taxibedrijf. (foto)

Vorig jaar was er geen vervoer nodig bij Nieuwjaar door de corona-lockdown, maar twee jaar geleden bij de Nieuwjaarsovergang van 2019 naar 2020 was er in onze contreien nog geen sprake van corona. Voor het eindejaarsvervoer gingen de meeste gemeenten in de regio scheep met JAT event drivers, maar Hoegaarden verkoos privé taxi’s.

Tijdens een gemeenteraad, einde 2019 haalden burgemeester Jean-Pierre Taverniers en schepen Hans Decoster (beiden CD&V) zwaar uit naar JAT, en noemden hen een ‘zootje ongeregeld’ en stelden dat niet alle chauffeurs aan de normen beantwoordden.  Dit wekte toen uiteraard de woede op van JAT.

Schepen voor Jeugd Tom Groeseneken gaf toen uitleg (CD&V): “De voorbije jaren hebben we wel meegewerkt en we vinden het een goed initiatief. Maar we willen al jaren meer transparantie, namelijk cijfers over hoeveel Hoegaardiers er daadwerkelijk vervoerd worden. We hebben nooit iets ontvangen.” Daarom verkoos de gemeente toen een privé taxibedrijf. Uiteindelijk werden toen 20 Hoegaardiers vervoerd door twee shuttles en daarvoor betaalde de gemeente 850 euro. N-VA-raadslid Liselore Fuchs rekende toen uit dat dit dus 42,5 euro per persoon kostte. De N-VA-fractie had ook kritiek op de houding van het gemeentebestuur tegen JAT.

Nu werd de nieuwe overeenkomst tussen de gemeente en JAT zonder enige opmerking unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. Wij vroegen aan schepen voor Financiën Hans Decoster wat er veranderd is: “We hebben inzicht gekregen in de administratie en we gaan een overzicht krijgen van het aantal ritten en van de activiteiten. Ondertussen zijn er heel wat nieuwe mensen in die organisatie. Nu is dit een goed dossier voor de Hoegaardiers.”

Lees meer over