Er is maar één trotsvast Hoegaarden: nieuw logo weerspiegelt trots en identiteit van Hoegaardiers

College en ontwerper logo
In het gemeentehuis van Hoegaarden werd tweemaal het nieuwe logo van de gemeente voorgesteld, eerst aan een werkgroep die geraadpleegd werd, dan aan de gemeenteraad. Op dit logo springen het beeldmerk, de naam van de gemeente en de baseline ‘trotsvast’ in het oog. Het beeldmerk werd zo ontworpen dat men er heel wat in kan zien: een kroon, de staf van het wapenschild, een uniek Hoegaarden glas, de H van Hoegaarden, de kleuren goud en adellijk blauw die staan voor kwaliteit en stijl.

Ontwerpers Patrick T’Seyen en Luc Balcer kwamen het voorstellen. “Een logo mag nooit een illustratie zijn. We zijn er steeds van uitgegaan dat het strakke, eenvoudige lijnen moest hebben. We hebben voor de realisatie ervan een 19-tal mensen geïnterviewd over Hoegaarden en daaruit de essentie gehaald. Wat in het oog sprong was de trotsheid en fierheid van de ondervraagden over Hoegaarden”.

België een land rond Hoegaarden

“We constateerden dat hier veel aparte dorpskernen zijn, geen lintbebouwing en dat hier een ondernemend volk leefde in het verleden: in de zomer tarwe oogsten en in de winter bier maken. En uiteraard ook profiteren van de ligging als enclave om geen accijnzen te moeten betalen. We constateerden gezond opportunisme, een vrij koppige houding en een dorp van levensgenieters, waarbij de kwaliteit primeert op de kwantiteit, zowel wat wonen als de zorg en het onderwijs betreft. We constateerden een heel speciale sfeer. Een citaat van wijlen Pierre Celis die dit vroeger tegen de Amerikanen zei, weerspiegelt goed de houding: ‘Belgium? That’s  the country, all around Hoegaarden’, waar een fier en ondernemend volk woont.  Hoegaarden, nog steeds een ‘enclave’ in het centrum van België. Met al deze elementen konden we aan het werk voor ons logo”, aldus de ontwerpers.

Lees verder onder de foto

Voorstelling aan gemeenteraad
De voltallige gemeenteraad bij het logo

Voor de naam Hoegaarden werd een bewerkt lettertype gebruikt en de baseline bestaat uit het neologisme ‘trotsvast’, waarbij twee bestaande woorden ‘trots’ en ‘vast’ samengevoegd werden. Zo werd een nieuw woord gecreëerd.

Het nieuwe logo betekent niet dat het wapenschild verdwijnt. Dat blijft behouden bij officiële stukken. Er zal ook op toegezien worden dat het nieuwe logo niet zomaar door elke vereniging gebruikt wordt.

Lees meer over