Een stippellijn het verschil tussen een fietspad en een fietssuggestiestrook in Meldert

Van het fietspad werd een suggestiestrook gemaakt
We maakten reeds melding van de overijverige aannemer die zowel in de Kotemstraat in Vertrijk als in de Kerselaarstraat in Meldert dubbele stippellijnen schilderde op het wegdek, zodat er een fietspad ontstond in plaats van de gevraagde fietssuggestiestrook. Aan de aannemer werd gevraagd de stippellijnen aan de kant van het voetpad weg te nemen.

Het ging om werken die uitgevoerd werden in het kader van de ruilverkaveling Willebringen, op vraag van de Vlaamse Landmaatschappij en, uitgevoerd werden door een aannemer. Door er fietspaden van te maken, konden de auto’s elkaar reglementair niet meer kruisen, want op een fietspad mag men niet rijden, laat staan parkeren.

Daarom werd aan de aannemer gevraagd de stippellijnen langs de kant van het voetpad te verwijderen. Op de foto aan de Kerselaarstraat in Meldert zijn de stippellijnen al aan één kant verwijderd.

Lees meer over