Aandacht voor behoud van oude elektriciteitscabines en vergeten industrieel erfgoed

De cabine in Hauthem
Een elektriciteitscabine is een gebouw waar elektrische middenspanning wordt omgezet in laagspanning alvorens die lokaal te distribueren. Voor de aansluiting van de luchtlijnen hadden de gebouwen een bepaalde hoogte. Vandaag worden ondergrondse lijnen aangesloten op lage gebouwtjes. In hun oude vorm zijn de cabines beeldbepalend in het dorpszicht. zoals o.a. in Hauthem, gehucht van Hoegaarden, hier op de foto voor de aanvang van de werken.

‘De bushalte en de wegsplitsing in Sint-Catharina Hauthem  zijn aangeduid als "aan de cabine".  In Oost-Vlaanderen komen verschillende "Cabinestraten" voor.  Fluvius heeft besloten om de cabine in Rommersom - Hoegaarden te renoveren en te hergebruiken in plaats van een nieuwbouw. In Hauthem zijn de aansluitingen in de cabine vernieuwd met het oog op de instandhouding’, aldus Hoegaards Erfgoed.

De VVIA, vereniging voor industrieel erfgoed, schikt deze constructies onder het "vergeten industrieel erfgoed". Dat baart hen zorgen, onder andere voor oude benzinepompen en fabrieksschoorstenen, maar ook elektriciteitscabines of transformatorhuisjes. De cabines werden in het begin van de twintigste eeuw door architecten ontworpen in opdracht van de verschillende elektriciteitsmaatschappijen.

'Enkele zijn beschermd, soms omwille van de naam van de architect.  VVIA probeert op basis van alle beschikbare gegevens een eerste relevante lijst op te stellen en deze aan de bevoegde minister Diependaele (N-VA) te bezorgen als voorstel tot bescherming', aldus Hoegaards Erfgoed.

Lees meer over