OCMW Haacht zoekt nieuwe woning voor asielzoekers

ocmw haacht
OCMW Haacht huurt sinds enige tijd een woning in Wespelaar (Grote Baan 129) die wordt gebruikt als Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor asielzoekers. De huur wordt echter vanaf 1 september opgezegd door de eigenaar die de woning zelf zal betrekken. Het OCMW is daarom op zoek naar een nieuwe woning.

Het OCMW heeft een conventie met Fedasil om de woning ter beschikking te stellen voor vijf opvangplaatsen van asielzoekers. Fedasil is bevoegd voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming. Ze beschikken zelf over opvangcentra, maar vragen ook de hulp aan andere organisaties zoals het Rode Kruis, OCMW’s, …

De gemeente Haacht heeft in totaal 28 plaatsen ter beschikking in het LOI. De bezettingsgraad in de Haachtse LOI’s (96 procent in 2020) bewijst dat er grote nood is aan deze opvangplaatsen.

Het OCMW beschikt over personeel met veel expertise inzake LOI. "Ervaren maatschappelijk werkers werken reeds jaren met de doelgroep vluchtelingen", zo luidt het in Haacht. "Hun expertise is van belang vooral in het LOI, maar ook in de sociale dienst waar erkende vluchtelingen terecht kunnen voor financiële steun. Voor de huidige bewoners is het belangrijk dat ze in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Vaak zijn vluchtelingen getraumatiseerd, waardoor het belangrijk is dat ze in dezelfde omgeving kunnen wonen en bij dezelfde vertrouwenspersoon terecht kunnen."

Wie een woning ter beschikking heeft, kan contact opnemen met LOI@haacht.be.

Lees meer over