Zuiver water? In 2024 is in Glabbeek de klus geklaard!

zuiver water
In 2027 moeten alle rioleringen in Vlaanderen aangesloten zijn op een waterzuiveringsstation. Zo wil Europa het. “Zolang wachten wij niet”, verklaren burgemeester Peter Reekmans en 1ste schepen Kris Vanwinkelen, allebei Dorpspartij, trots. “In 2024 is in Glabbeek de klus geklaard.”

Om dat doel te bereiken moet alle afvalwater via negen collectoren naar twee waterzuiveringsstations worden gebracht. Het eerste daarvan in Kapellen, op de grens met Kersbeek-Miskom, werd in 2015 in gebruik genomen.

Peter Reekmans: “Het tweede gaan we tegen 2023 bouwen op de hoek van de Tiensesteenweg (N29) met de Pepinusfortstraat in Bunsbeek. We realiseerden intussen al 7 van de 9 collectoren en tussen 2022 en 2023 start de aanleg van de laatste twee collectoren. Tegelijk investeren we ook in de vernieuwing van gescheiden rioleringen in heel wat straten. Die worden aangesloten op de collectoren. Samen met de rioleringswerken leggen wij ook een aantal straten en fietspaden nieuw aan.”

De totale kostprijs van deze investering tussen 2013 en 2025 is € 14 miljoen waarvan € 10 miljoen komt van Vlaamse subsidies.

Lees meer over