“Wereld op zijn kop gezet? Niet bij ons in Glabbeek!”

Reekmans_2
Op 1 september 2021 treedt boek 3 over het goederenrecht van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in werking. “Dit zorgt intussen voor heel wat ongerustheid bij de bevolking”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) . “In de media verscheen al heel wat berichtgeving over het feit dat men in andermans tuin mag komen, een stelling tijdens verbouwingen bij de buren zetten, eigendommen zonder verbodsbord betreden…” Met een politieverordening wil hij dit onmogelijk maken.

Peter Reekmans: “Dit is gewoon de wereld op zijn kop en velen verslikten zich in hun koffie toen ze de voorbije dagen deze wijzigingen van de wetgeving in de media hoorden. In de parlementaire voorbereidende teksten staat er wel degelijk te lezen dat de wetgever er vanaf 1 september 2021 dus niet meer vanuit gaat dat het eigendomsrecht absoluut is. Hier in Glabbeek gaan wij er dus niet mee akkoord. Eigendomsrecht moet absoluut blijven.”

“De ongerustheid bij heel wat mensen is terecht”, aldus de burgemeester, “want door de hervorming van het goederenrecht wordt het inderdaad mogelijk om over privépercelen te wandelen als die niet bebouwd of bewerkt zijn, behalve wanneer er een bordje bij staat dat de toegang verboden is of als de percelen omheind zijn.”

Gezond verstand

Voor Reekmans is dit alweer een mooi staaltje van zoveelste reinste bric-à-brac wetgeving die men in de Wetstraat blijft produceren en waarbij duidelijk elk gezond verstand ver zoek is. Want zwijgen als eigenaar is namelijk niet hetzelfde als toestemmen. “Deze nieuwe wetgeving doet wel degelijk afbreuk aan het eigendomsrecht en zal in de praktijk voor heel wat discussie en problemen zorgen met landbouwers en particulieren. Maar ook een wildgroei aan verbodsborden op privéterreinen zien we als gemeentebestuur niet zitten, omdat dit een afbreuk zou doen aan de goede ruimtelijke ordening. Daarom gebruiken wij als gemeentebestuur in de Dorpsstraat wel ons gezond verstand en zullen we op de gemeenteraad van 9 september een politieverordening houdende verbod tot het betreden van private eigendommen goedkeuren.”

“De gemeenteraad kan namelijk via een politieverordening er voor zorgen dat het eigendomsrecht voor elke inwoner absoluut blijft voor alle eigendommen binnen de gemeentegrenzen en overtreders hiervan laten sanctioneren via een gemeentelijke administratieve sanctie. Artikel 119 en 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 40 van het decreet over het lokaal bestuur laten een gemeente dus toe om deze maatregelen te nemen om de eigendommen van haar inwoners te beschermen.”

Reparatieregelgeving

Reekmans: “We gaan dit in Glabbeek dus ook doen op de eerstvolgende gemeenteraad. Inmiddels nam Middelkerke reeds dezelfde beslissing en ook gemeenteraadslid Hans-Kristof Carême van Open Bierbeek diende intussen al een vergelijkbaar voorstel in voor de gemeenteraad die volgende week doorgaat in Bierbeek. De nieuwe wetgeving rond eigendom leeft wel degelijk bij de mensen en als burgemeester kreeg ik hier al veel ongeruste vragen over. Als men in de Wetstraat absurde wetgeving doorvoert die het eigendomsrecht van onze inwoners bedreigt dan maken wij gemeentelijke reparatieregelgeving om de eigendommen van onze inwoners maximaal te beschermen en heel wat discussies of een wildgroei aan verbodsborden te vermijden in Glabbeek.”

Lees meer over