Voetbalkantine Toekomst Bunsbeek steekt in het nieuw

voetbaal bunsbeek
Zondag 12 september werd een heuglijke dag voor voetbalploeg Toekomst Bunsbeek met de ingebruikname van de volledig gerenoveerde kantine van de ploeg.

Alle daken werden asbestvrij gemaakt en op de kantine werd een nieuw geïsoleerd dak geplaatst. Ook de muren van de kantine werden geïsoleerd en er werden nieuwe isolerende ramen en deuren geplaatst. “In een volgende fase worden er zonnepanelen geplaatst en een relighting met een energiezuinigere terreinverlichting”, verduidelijkt sportschepen Hans Hendrickx (Dorpspartij). “. Daarnaast gaan  wij investeren in het nivelleren van het voetbalterrein en een waterput plaatsen om het in droge periodes te kunnen bevloeien. Tot slot zullen de parking, buitenomgeving en omheining van het veld en het terrein vernieuwd worden.”

Hendrickx: “Met ons gemeentelijk sportinfrastructuurplan wordt er tot 2030 fors geïnvesteerd in onze lokale sportclubs. Nooit eerder werden er zulke grote bedragen vrijgemaakt om sportclubs in Glabbeek zo fors financieel te ondersteunen. Na corona zorgen we ervoor dat onze talrijke sportclubs opnieuw kunnen investeren in de toekomst.”

RUP

De officiële inhuldiging vond plaats in aanwezigheid van een delegatie van het gemeentebestuur en van het clubbestuur. De voetbalclub van Bunsbeek krijgt in totaal € 75.000 investeringssubsidies en een renteloze lening van € 40.000 voor het vernieuwen van de kantine, terrein en infrastructuur. “Investeringen in de sportclubs werden pas mogelijk nadat we het RUP zonevreemde recreatie goedkeurden”, zegt burgemeester Reekmans. “Voor dit RUP hadden de clubs geen rechtszekerheid omdat de terreinen zonevreemd lagen. Toen wij aan het beleid kwamen was amper 65% van de inwoners tevreden over de sportinfrastructuur, na bijna 10 jaar Dorpspartijbeleid is deze tevredenheid in de recente gemeentemonitor gestegen naar 83%, ruim boven het Vlaams gemiddelde van 78%. Tegen 2030 willen we met de investeringen via ons sportinfrastructuurplan deze tevredenheid nog verder doen stijgen boven de 90%.”

Lees meer over