Provinciaal bestuur zet Johnny Reweghs uit Vooruit in Glabbeek

Johnny Reweghs
Breaking
Het provinciaal bestuur van Vooruit zet oud Glabbeeks schepen Johnny Reweghs uit de partij. Die beslissing komt er na een klacht van verschillende bestuursleden wegens het niet naleven van eerder gemaakte afspraken.

“Het provinciaal dagelijks bestuur van Vooruit Vlaams-Brabant heeft, na verschillende bemiddelingspogingen door de provinciale tuchtcommissie, unaniem besloten  om hem uit te sluiten als lid van Vooruit”, zegt provinciaal voorzitter Nele Daenen.

Reweghs tekende destijds beroep aan tegen de beslissing bij de nationale administratieve commissie van Vooruit. "Op 20 november 2020 bekrachtigde die de beslissing van het provinciaal dagelijks bestuur om hem definitief uit te sluiten als lid van Vooruit."

De beslissing komt er na een klacht van een aantal bestuursleden van de Glabbeekse afdeling voor het niet naleven van eerder gemaakte afspraken binnen het afdelingsbestuur. "Dit leidde tot een volledige vertrouwensbreuk tussen een aantal bestuursleden en Johnny Reweghs. Ondanks bemiddelingspogingen bleken de partijen niet meer te verzoenen en werd de provinciale commissie tucht en geschillen ingeschakeld om het conflict te onderzoeken en er in te bemiddelen. Maar ook deze pogingen konden geen oplossing bieden in het conflict."

Werking werd lamgelegd door dispuut

Volgens Daenen zorgde het geschil de voorbije 2 jaar ervoor dat de werking van Vooruit in Glabbeek volledig verlamd werd.  “Aangezien de vele bemiddelingspogingen niet geleid hebben tot een verzoening waren we genoodzaakt om drastisch in te grijpen. Wij hopen dat hiermee een einde komt aan de verdeeldheid binnen de afdeling en dat dit de start mag zijn van een vernieuwde werking.”

Tijdens de laatste lokale verkiezingen slaagde Vooruit (toen nog sp.a) met Reweghs als lijsttrekker er niet in om een zetel te veroveren. Reweghs kreeg toen wel een mandaat als voorzitter in het directiecomité van het AGB Glabbeek.

Lees verder onder de foto

Johnny en Peter

Schuld van Bruno Tobback, vindt betrokkene

Johnny zelf ziet de zaken iets anders. “Binnen Sp.a opende ik nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 het debat om met onze kleine lokale partijafdeling in Glabbeek de krachten te bundelen met de Dorpspartij van Peter Reekmans en niet langer als aparte partij lokaal te blijven doorgaan. Toenmalig partijvoorzitter John Crombez en burgemeester Peter Reekmans waren hierover enorm positief maar ik botste op een veto van Bruno Tobback, die zoals gekend geen afwijkende meningen duldt. Vanaf toen werden er binnen de bestuursstructuren van de partij machinaties in gang gezet om mij aan de kant te zetten.”

Volgens betrokkene kreeg de lokale afdeling veel verwijten van het hogere partijbestuur toen de gemeenteraadsverkiezingen in 2018  tegenvielen. "Het feit dat de verpletterende overwinning van de Dorpspartij niet alleen Sp.a decimeerde, maar dat ook N-VA, Open VLD, CD&V en Samen Groen platgewalst werden onder het electoraal succes van de Dorpspartij vergeet men er bij te vertellen. Men maakte, vanuit het provinciaal bestuur, de uittredende schepen Natasja Ons en mijzelf tot zondebok omdat wij vanuit de Dorpspartij beiden een mandaat kregen om ons werk in Glabbeek te kunnen verderzetten. Het feit dat de Dorpspartij aan onze partij twee mandaten gunde, is enkel te wijten aan de loyaliteit en een jarenlange positieve samenwerking. In Leuven had men dus liever dat wij met nul mandaten achterbleven. Het feit dat Natasja enkele maanden geleden stopte met haar politieke loopbaan had maar één reden en dat is de heksenjacht binnen de partij onder leiding van Bruno Tobback.”

Carrièrepolitici

Volgens Reweghs is het feit dat de partij vandaag nog amper 5 leden telt te wijten aan de dictaten vanuit het provinciaal bestuur en 'twee ruziemakers' in de lokale afdeling. "Het verhaal is voor mij teneinde maar ik heb me enorm ingezet voor deze partij en in 2012 kwam men mij zelfs smeken om lijsttrekker te worden in Glabbeek, anders was het toen al voltooid verleden tijd."

Traditionele partijen als Vooruit moeten niet verbaasd zijn dat ze nog amper kiezers kunnen bekoren, zo gaat Reweghs verder. “Ik ontdekte op amper 8 jaar tijd van binnen uit hoe partijtoppers met hun leden omgaan. Dan begrijp ik dat de mensen deze carrièrepolitici, die enkel met hun eigen positie bezig zijn, effectief postjespakkers noemen, want dat zijn ze ook. Wie een afwijkende mening heeft of niet in de pas loopt, wordt gewoon aan de kant geschoven. Politiek verandert er voor mij persoonlijk niets. Ik blijf als voorzitter van het autonoom gemeentebedrijf Glabbeek gewoon verder positief samenwerken met de Dorpspartij. Het succes van deze bestuursmeerderheid is net dat ze de gemeente centraal zetten en niet de carrière van enkelingen, de traditionele partijen kunnen hier nog iets van leren. Blijkbaar mag nu de grootste ruziemaker van de toenmalige Sp.a de nieuwe Vooruit opstarten. Ik vrees dat ook die eenzelfde lot beschoren zijn als de Open vld en N-VA die bij de laatste verkiezingen nog amper 2% konden behalen."

Lees meer over