Glabbeek plant kleinschalige infrastructuurwerken voor waterbeheersing

houthaksel
Het gemeentebestuur van Glabbeek wil tegen uiterlijk 2023 oplossingen hebben voor alle watergevoelige gebieden als onderdeel van het gemeentelijk klimaatplan 2021-2030.

Het zal wel niemand ontgaan dat klimaatverandering ervoor zorgt dat hevige regenval vaker voorkomt. Daardoor kunnen straten al snel blank staan, omdat de hoeveelheden water veel groter zijn dan wat de riolering kan afvoeren.

Voor de laatste watergevoelige locaties in de gemeente werd een gemeentelijk plan van aanpak opgemaakt zodat we op korte termijn maximaal alle woningen kunnen gevrijwaard worden tegen waterschade. Maar ook bodemerosie is een van de belangrijkste oorzaken van wateroverlast.

“Met het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan dat een gebied van maar liefst 2.707 hectare omvat pakken we de probleemgebieden doelgericht aan. In het plan situeert de gemeente de belangrijkste zones waar wij met een oplossing aan de bron van de erosieproblemen komen”, verduidelijkt gemeenteraadslid Ronny Vergeylen (Dorpspartij), “zodat er geen modder van de velden bij wateroverlast meer op de wegen kan stromen.”

Deze oplossingen zijn een mix van maatregelen en werken, gaande van sensibilisatie tot het uitvoeren van kleinschalige infrastructuurwerken. “Tegen uiterlijk 2023 willen we alle oplossingen in de plangebieden gerealiseerd hebben”, aldus Ronny Vergeylen.

Glabbeek krijgt ruim 20.000 euro Vlaamse subsidies voor haar gemeentelijk klimaatactieplan.

Lees meer over