Glabbeek behandelt weer drie dossiers van trage wegen

Reekmans
De gemeenteraad van Glabbeek behandelde op donderdag 4 februari 2021 drie dossiers van trage wegen. De trage weg nr. 40 werd gedeeltelijk afgeschaft en verlegd, deze vormt nu een nieuwe verbinding tussen de Stationsstraat en de Bergeveldstraat in deelgemeente Kapellen.

"Het oude tracé van deze trage weg liep dwars door een perceel landbouwgrond", vertelt burgemeester Peter Reekmans. "Door het verleggen van de weg langsheen de perceelsgrens, wordt schade aan gewassen op het terrein voorkomen en is het nieuw tracé visueel ook veel duidelijker. Opmerkelijk is het bezwaar dat ingediend werd door de zelfverklaarde voetwegenactivist Marc Van Damme uit Holsbeek die zich verzet tegen een verlegging langsheen de perceelsgrens. Zowel de oppositie als de meerderheid keurden deze logische verlegging goed, ook de landbouwer in kwestie ging hiermee akkoord, maar blijkbaar is er één man uit Holsbeek die zich hiertegen verzet."

"De verdwenen trage weg nr. 79 die via de Bergstraat in Zuurbemde door de eigendommen van bewoners liep werd afgeschaft omdat er in de buurt met de trage wegen nrs. 76, 77 en 78 nog voldoende trage wegen zijn die hetzelfde tracé volgen. Onder Dorpspartijbeleid hanteren we een duidelijk trage wegenbeleid, verdwenen trage wegen die door woningen, bedrijven, bouwgronden of dwars door eigendommen van bewoners lopen schaffen we af. Deze trage weg liep ook door de eigendom van gewezen groen gemeenteraadslid Lowie Steenwegen, die akkoord ging met de afschaffing, maar die de voorbije jaren wel andere inwoners dagvaardde  voor het heropenen van trage wegen door hun eigendom. Hiermee bewijzen we als Dorpspartijmeerderheid dat we een consequent beleid voeren en alle inwoners op dezelfde wijze behandeld worden."

"En tot slot werd de trage weg nr. 61 die tussen de Rode en de Attenrodestraat liep gedeeltelijk afgeschaft en verlegd. Ook deze weg liep kris kras door landbouwgronden, door deze gedeeltelijk af te schaffen en te verleggen naar de trage wegen nrs. 22 en 23 die iets verderop hetzelfde tracé volgen zorgen we dat onze landbouwers geen last meer hebben van deze overbodige trage weg die ook al jarenlang verdwenen was."

"Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “De (gedeeltelijke) afschaffing en verlegging van deze trage wegen toont nogmaals aan dat we een trage wegenbeleid met gezond verstand voeren in Glabbeek. Dat de voltallige oppositie samen met de meerderheid de dossiers van deze drie trage wegen mee goedkeurden stemt mij uitermate positief. De groene oppositie heeft namelijk jarenlang naïef de zelfverklaarde voetwegenactivist Marc Van Damme achterna gelopen, maar intussen beseffen ook zij dat het de man enkel nog om centen te doen is. De komende maanden gaan we elke gemeenteraad dossiers van trage wegen behandelen. Uiteraard heeft dit een stevige kostprijs, want elk dossier voor het opmeten van een trage weg door een landmeter kost tussen de 2.500 euro en 4.000 euro. Dit jaar hebben we hier een budget van maar liefst 20.000 euro voor voorzien, dit is echter nodig om een roof op gemeenschapsgeld via dwangsommen van zelfverklaarde voetwegenactivisten te kunnen vermijden. Samen met enkele andere burgemeesters en parlementsleden in de regio gaan we over de partijgrenzen heen de komende periode samenwerken om wetgevend initiatief te nemen zodat we definitief komaf kunnen maken met de praktijken van mijnheer Van Damme die enkel uit is op zoveel mogelijk dwangsommen op zijn bankrekening te kunnen plaatsen. Intussen hebben gelukkig de meeste gemeentebesturen in de regio eindelijk begrepen dat deze man eerder een vloek dan een zegen is voor trage wegen.”

Lees meer over