Gemeentelijke bibliotheeksite in Glabbeek wordt sociaal woonproject

bib Glabbeek
De gemeente Glabbeek zal na de verhuizing van de gemeentelijke bibliotheek naar het nieuw gemeentehuis in 2022, de huidige bibliotheeksite verkopen aan de sociale huisvestingsmaatschappij SWaL om er een sociaal woonproject te realiseren.

Het pand in de Stationsstraat in deelgemeente Kapellen is bij de oudere bevolking beter bekend als de voormalige dancing het Lusthof. Toen de vorige eigenaars met hun activiteiten stopten, kocht de gemeente het gebouw aan om er de bibliotheek in te vestigen.

SWaL (Sociaal wonen arrondissement Leuven) heeft interesse voor het gebouw om er een sociaal woonproject te realiseren. De huidige waarde van de site is geschat op € 500.000. Op de gemeenteraad van donderdag 4 februari 2021 staat het bijzonder bestek ontwerp en opvolging van de architectuur voor het sociaal woonproject geagendeerd.

Na de goedkeuring door de gemeente Glabbeek zal SWaL de procedure opstarten voor het aanstellen van een ontwerper. De maatschappij wil op de site 22 sociale huurwoningen bouwen.

“We kiezen voor een procedure in twee stappen”, zegt burgemeester Reekmans, met een selectiefase en een gunningsfase. Een beoordelingscommissie zal hierbij oordelen over de ontwerpen van de deelnemende architecten. In deze beoordelingscommissie zetelen twee afgevaardigden van de gemeente, een afgevaardigde van de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen en enkele afgevaardigden van SWaL. Namens de gemeente Glabbeek zullen Gecoro-voorzitter Luc Lambrechts en ikzelf als burgemeester. Alle ingediende ontwerpplannen worden voorgesteld op een inspraakvergadering voor de buurtbewoners die mee inspraak krijgen bij het kiezen van het ontwerp.”

De bouw van het sociaal woonproject is voorzien tegen 2024.

Lees meer over