Fusie van zes parochies goede zaak voor Glabbeekse financiën

kerk kapellen
In Glabbeek worden de zes kerkparochies gefusioneerd tot één parochie. “Met deze fusie zal de nieuwe kerkparochie Glabbeek voor haar exploitatie op korte termijn zelfs in staat zijn bijna volledig haar eigen werking te financieren”, voorspelt burgemeester Peter Reekmans.

Ieder dorp van de gemeente Glabbeek heeft zijn eigen kerk, maar alleen in Kapellen is er nog wekelijks een eredienst. “Toch bleef de kostprijs voor het onderhoud en de exploitatie van de andere kerken die nog amper gebruikt worden even duur voor de gemeente”, zegt Reekmans, “omdat iedere parochie door een apart kerkbestuur wordt beheerd. Aan die toestand maken wij een einde.”

Reekmans: “Met deze fusie zal het gemeentebestuur de komende jaren veel minder moeten bijpassen voor tekorten van de werking van de kerken. Alles samen hebben de kerkbesturen een totaalbedrag van € 673.162,29 op aparte rekeningen staan zonder enig rendement. De fusie maakt het mogelijk over te gaan tot een duurzame belegging.”

“De Vlaamse regelgeving is hierover bovendien heel duidelijk”, aldus Reekmans. “Roerende en onroerende eigendommen, en financiële beleggingen van de kerkfabriek vormen de reserves van de kerkbesturen. Ze moeten worden beheerd met het oog op het realiseren van een zo hoog mogelijk jaarlijks rendement. Op korte termijn zal de nieuwe kerkparochie in de mogelijkheid zijn om haar eigen werking zelf te financieren.”

Lees meer over