€ 200.000 extra Vlaamse steun voor aanpak wateroverlast in Glabbeek

Kris Vanwinkelen

De ingekokerde Meenselbeek aan de Attenrodestraat in Glabbeek wordt opnieuw opengemaakt en verlegd naar het oude traject achter de woningen. Om de werken te financieren maakt Vlaanderen € 200.000 vrij.

De werken, om wateroverlast tegen te gaan, zullen gelijktijdig met de collectorwerken van Aquafin en de heraanleg van de Attenrodestraat gebeuren. De Vlaamse overheid keurde recent een extra gewestbijdrage van € 200.115,99 goed voor het verleggen en openleggen van de Meenselbeek. De werken in de Attenrodestraat gaan nog deze zomer van start aansluitend op de rioleringswerken en de heraanleg Doelaagstraat/Langstraat in deelgemeente Attenrode-Wever.”

Schepen van openbare werken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij): “In de Attenrodestraat tussen de kruispunten met de Torenstraat en de Keibergstraat wordt een nieuwe gescheiden riolering aangelegd. Het wegdek van de volledige straat wordt vernieuwd in asfalt. Door de Meenselbeek, die nu ingebuisd voor de woningen loopt te verleggen achter de woningen en opnieuw op haar oude tracé open te leggen, kunnen we hiermee de wateroverlast op deze locatie structureel aanpakken.”

“Ook de regelmatige wateroverlast op het kruispunt van de Attenrodestraat en de Dries wordt tegelijk aangepakt met bijkomende roosters als extra wateropvang”, aldus de schepen. “Deze werken staan ingepland om deze zomer opgestart te worden aansluitend op de rioleringswerken en heraanleg van de Doelaagstraat/Langstraat in deelgemeente Attenrode-Wever. Dankzij de extra Vlaamse steun, kan ook tegelijk de beek verlegd en opengelegd worden, wat een zeer goede zaak is voor onze aanpak tegen wateroverlast op deze locatie.”

Lees meer over