CD&V Glabbeek verzet zicht tegen politieverordening die nieuwe wet goederenrecht countert

verboden doorgang
De CD&V gemeenteraadsleden van Glabbeek gaan de politieverordening die burgemeester Peter Reekmans op 9 september wil laten goedkeuren in de gemeenteraad, niet mee ondersteunen. “De verordening die de burgemeester voorstelt berust op een foute weergave van de wet”, zegt fractievoorzitter Herman Arnauts. Reekmans betwist dit ten stelligste. “Wij willen rust brengen en een wildgroei van verbodsborden voorkomen”, zegt hij.

Over het boek 3 over het goederenrecht van het Nieuw Burgerlijk Wetboek dat op 1 september in werking trad, verscheen al heel wat wetgeving in de media. “Dit zorgt intussen voor heel wat ongerustheid bij de bevolking”, zei burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) op 27 augustus hierover. “Zo werden berichtgeving gepubliceerd over het feit dat men in andermans tuin mag komen, een stelling tijdens verbouwingen bij de buren zetten, eigendommen zonder verbodsbord betreden… Met een politieverordening willen wij als Dorpspartij dit onmogelijk maken.”

“Het eigendomsrecht is voor ons als CD&V essentieel”, reageert gemeenteraadslid Hermans Arnauts over het voorstel dat op 9 september aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. “De nieuwe goederenwetgeving betreft allerminst een uitholling van het eigendomsrecht. Als CD&V vinden we dat hierover geen misverstanden mogen bestaan. Het gaat om beperkte en noodzakelijke uitklaringen van onduidelijkheden. Deze nieuwe wetgeving is, na grondige voorbereiding, door alle partijen unaniem goedgekeurd in het Parlement.”

Verduidelijken

Arnauts: “De politieverordening die de burgemeester voorstelt op de gemeenteraad van 9 september, berust op een foute weergave van de wetgeving. Ze is volledig overbodig. Ze schept een negatieve sfeer van wantrouwen tussen de mensen in de gemeente. Wij gaan als CD&V voor positieve verhoudingen tussen mensen op basis van correcte informatie en gezond verstand. Wij zijn dus tegen de voorgestelde politieverordening. Wij betreuren de houding van burgemeester Reekmans in deze zaak. We vinden het verstandiger om de nieuwe wet, indien nodig, aan de inwoners te verduidelijken eerder dan ze in een verkeerd daglicht te plaatsen en onrust te zaaien bij de mensen.”

Lees verder onder de foto

crossmotor

“Sommige media hebben wel de schijn gewekt dat je zonder de toestemming van de eigenaar een tuin mag betreden. Dat is niet wat er staat”, aldus Arnauts. “Je hebt wel degelijk toestemming nodig om de tuin van een ander te betreden, zoals door de minister in zijn mededeling van 25 augustus nog expliciet bevestigd werd die gesteund is door experts en de Federatie van Notarissen. Als CD&V pleiten wij ervoor dat het gemeentebestuur dit naar de burgers duidelijk maakt. Als de buur de zaak of het dier niet teruggeeft en ook geen toestemming geeft om zijn goed te betreden, mag je dat daarom niet eigenmachtig doen maar moet je naar de politie gaan.”

Onrust

“De uithaal van CD&V Glabbeek houdt geen steek”, reageert Reekmans. “Wij hebben deze politieverordening letterlijk overgenomen zoals die ook aangenomen werd in Middelkerke waar de partij Jean-Marie Dedecker coalitie vormt mèt CD&V. Begrijpe wie begrijpen kan dat een lokale afdeling van dezelfde partij in de ene gemeente een totaal omgekeerde houding aanneemt dan in een andere. Deze wet zit verkeerd in mekaar en met een politieverordening willen wij alle onrust hieromtrent wegnemen. In deze wet wordt o.m. voorzien in het recht om ieders onbebouwd en niet-afgesloten onroerend goed te betreden, behoudens uitdrukkelijk verbod van de eigenaar. Moet nu elke Glabbeekse landbouwer na zijn oogst een verbodsbordje plaatsen op zijn veld om te beletten dat het wordt gebruikt als motorcrossterrein, om maar een voorbeeld te geven?”

“Uiteraard is het te hopen dat de betrokkenen in redelijkheid onder elkaar tot een oplossing komen. Dat hoort zo, zeker in een warme gemeente als Glabbeek. Het gezond verstand tussen goede buren wordt sterk geholpen door deze nieuwe bepaling”, besluit Arnauts. “Ook dat laatste mag door het gemeentebestuur gezegd. Als CD&V pleiten we ervoor dat het gemeentebestuur het heel beperkte karakter van deze bepaling naar de burgers duidelijk maakt.”

Het laatste woord over dit onderwerp is duidelijk nog niet gezegd. Het belooft een boeiende gemeenteraad te worden in Glabbeek.

Lees meer over