“Barsten in muren voorkomen voor amper € 500”

drainering
Het was toch even schrikken bij het bekijken van de Pano-reportage hoe honderden huizen in Vlaanderen scheuren en barsten vertonen. De federale regering denkt aan een (veel) duurdere verzekeringspolis om de schade te betalen. “Mits een investering van gemiddeld € 500 kunnen het probleem worden voorkomen”, weet burgemeester Peter Reekmans. Glabbeek gaat er alvast werk van maken.

“Sinds 2017 kennen we in Vlaanderen extreem hete en droge zomers. Ook de natste maanden van het jaar lukt het niet meer om onze grondwatervoorraden aan te vullen”, zegt Reekmans. “Pano toonde hoe honderden huizen scheuren en barsten vertonen omdat de klei- of leemgrond waarop ze staan, inkrimpt als gevolg van de droger wordende bodem en de grondwaterstand die daalt.”

Stelselmatig zwellen van klei- of leemgronden door neerslag en krimpen als gevolg van grote droogte doet funderingen barsten met de scheuren en barsten als gevolg.

Peter Reekmans (Dorpspartij): “De federale regering wil samen met de verzekeringssector een oplossing zoeken. Dit zal ofwel de woningpolis heel wat duurder maken, ofwel leiden tot extra premies indien men (ver)bouwt in gebieden met klei- of leemgronden. Door in de bouwvoorschriften een drainage rond de woning op te nemen, is een veel goedkopere oplossing mogelijk. Dat gaan wij aanpakken want ook delen van Glabbeek liggen in risicogebied waar bodeminkrimping mogelijk is.”

“In Glabbeek gaan we niet wachten op oplossingen van de federale en Vlaamse overheid die eigenaars van woningen in gebieden met klei- of leemgrond heel wat geld zullen kosten door duurdere verzekeringspremies. De plaatsing van een drainagesysteem rond een woning vermijdt schommelingen in de weergetijden omdat de boden continue droog wordt gehouden. Wij gaan de aanleg van een drainage. We bekijken momenteel hoe we via de bouwvoorschriften drainages standaard kunnen laten voorzien bij elke verbouwing en bouw van een nieuwe woning in risicogebied.” De gemeente wil haar inwoners daarover informeren.

Een draineringssysteem aanleggen kost ongeveer € 10 per lopende meter en is voor een gemiddelde woning een investering van ongeveer € 500. Het garandeert bovendien een droge kelder.

“Nadat we eerder al de wateroverlast in Glabbeek hebben aangepakt, willen we nu ook deze problematiek aanpakken”, verzekert Reekmans. “Om inwoners te stimuleren hun woning beter te beschermen tegen de gevolgen van bodeminkrimping, denken wij onder andere aan een gemeentelijke subsidie voor de aanleg van draineringssystemen rond woningen.”

Lees meer over