Ambachtelijke zone uit Romeinse tijd blootgelegd

Pottenbakkerijen uit Romeinse tijd ontdekt
Archeologen van de studiedienst Archeologie hebben in Glabbeek een unieke ambachtelijke zone gevonden en onderzocht. Ze ontdekten resten van pottenbakkerij op zeer grote schaal. "Je mag gerust spreken van een kleine fabriek", zegt Annelies De Raymaeker. "Wij situeren de productie tussen de 3de en 9de eeuw".

Voorafgaand aan rioleringswerken in Glabbeek heeft een team van archeologen 15 pottenbakkersovens en een metaaloven blootgelegd. De werken grepen plaats over een lengte van ong. een km. op het traject waar de riool zal komen. "Wij zijn er van overtuigd dat hier in de omgeving nog wel meer op te graven valt", meent Annelies De Raymaeker. 

De succesvolle opgraving loopt na twee maanden op zijn eind. Op basis van het bureauonderzoek bleek dat er ter hoogte van het tracé mogelijk een Romeinse pottenbakkerij aanwezig was. "Het proefsleuvenonderzoek toonde veelbelovende resultaten en eind september werd er gestart met de opgraving. Hoewel de aanwezigheid van een ambachtelijke zone werd verwacht, zijn de resultaten grootser dan gedacht", aldus Annelies. "In sommige gevallen zijn de ovens uitzonderlijk goed bewaard gebleven en er werd zelfs een natuurstenen over aangetroffen. Op basis van het aardewerk worden de ovens in verschillende fasen van de Romeinse periode gedateerd. Bovendien werden er ook minsten twee Karolingische ovens onderzocht. Dergelijke ovens werden tot op heden slechts heel sporadisch in Vlaanderen aangetroffen."

De wetenschappers verbazen er zich over dat ze zo'n grote ambachtelijke site vonden, los van een gekende nederzetting. Dat de productie het lokale overstijgt, is duidelijk. 

In eerste instantie worden de vondsten nu gereinigd, gedateerd en verder onderzocht. Het ligt in de bedoeling van de gemeente om op termijn de site op een of andere manier toegankelijk te maken, wat zeker niet betekent dat je hier over enkele maanden kunt langs lopen. Denk eerder aan digitale beelden en mogelijk komt er ook een expo in een lokaal van de gemeente. De voorwerpen worden in bewaring gegeven bij het depot van Portiva, de intergemeentelijke archeologische dienst.

De wetenschappelijke opgravingen hebben geen invloed gehad op de timing van de aanleg van de rioleringen. Aannemer Colas en het studiebureau hebben door een vlotte samenwerking alles vlot laten verlopen. 

Lees meer over