3% minder belastingen betalen vanaf 2022 in Glabbeek

Peter Reekmans gemeentehuis
Nadat Glabbeek eerder aankondigde het containerpark zo goed als gratis te maken voor alle inwoners komt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) met nog meer goed nieuws. De inwoners zullen de betalende afvalfracties ook 30% goedkoper kunnen deponeren dan in andere gemeenten, die bij afvalintercommunale Ecowerf aangesloten zijn, en vanaf 2022 wordt Glabbeek één van de gemeenten met de laagste gemeentebelastingen in de ruime regio.

In totaal int Glabbeek op jaarbasis zo’n 9 miljoen euro, de nieuwe maatregelen zorgen ervoor dat alle inwoners samen zo’n 3% minder zullen betalen in 2022 of een daling van 300.000 euro. “Dat is inderdaad minder geld in kas maar als we dit kunnen doen, moeten we dat ook realiseren. We kunnen dit aan omdat we enerzijds heel veel subsidies naar Glabbeek halen en anderzijds een kerntakendebat voerden waarbij we sommige investeringen schrapten en gaan voor de prioriteiten. Vroeger werd er bijvoorbeeld geld besteed aan studiebureaus voor elke opdracht, nu doen de schepenen met de ambtenaren het voorbereidende werk, dat scheelt heel wat. Er ging destijds ook heel wat geld naar ontwikkelingssamenwerking, dat is geen taak voor een kleine gemeente maar voor de hogere overheden. Wij doen sinds 2013 niet meer mee aan het innen van verdoken belastinggelden via de afvalintercommunale. In 2022 gaan we nog een stap verder en maken we voor onze inwoners het afvalcontainerpark quasi gratis. Door deze beslissing willen we de strijd tegen sluikstorten aangaan maar tegelijk daalt de totale gemeentelijke belastingdruk voor onze inwoners. Ik ben fier te kunnen zeggen dat in Glabbeek één van de laagste gemeentebelasting in de regio wordt geheven.”

Tot 350 euro minder belastingen

 Inwoners van de gemeente betalen 756 opcentiemen op de onroerende voorheffing (bezit van een woning) terwijl dat in de meeste andere gemeenten en steden in het Hageland tussen de 850,13 en 982 opcentiemen bedraagt. “De personenbelasting in de gemeente bedraagt 8% en ligt in de lijn van de anderen maar de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn ruim 25% goedkoper dan bij vele anderen. Hierdoor is een huis bezitten in Glabbeek veel goedkoper, met uitzondering dan van Lubbeek. Een lagere onroerende voorheffing is bovendien financieel ook veel interessanter voor gezinnen die een woning bezitten dan een lagere aanvullende personenbelasting.Bovendien is Glabbeek ook de enige gemeente in de regio die geen belastingen heft op leegstand of een woning die als tweede verblijf dient. Trouwen kost bij ons  25 euro en ook dat is een pak minder dan op andere plaatsen We heffen evenmin een bedrijfsbelasting op winkels en ondernemingen of op onbebouwde bouwgronden, elders doen ze dat wel.”

Lees verder onder de foto. 

Gemeentehuis Glabbeek

Alle maatregelen samen zouden er, volgens de burgemeester, voor zorgen dat het leven in de gemeente jaarlijks 200 tot 350 euro goedkoper is voor een gemiddeld gezin dan elders. “In 2022 brengen we onze gemeentebelastingen naar het laagste niveau van alle gemeenten in de regio, inwoners krijgen dan een even goede dienstverlening voor minder centen. Wij vinden dit belangrijk omdat het leven al duur genoeg is en ons land wereldkampioen is op vlak van belastingen. Wij zetten massaal in op het aanvragen van subsidies van de hogere overheden voor heel wat investeringen en volgen dat nauwgezet op, ik geef toe het is één van mijn dada’s. Onze inwoners plukken daar nu de financiële vruchten van.”

Lees meer over