Vooruit wil huisartsenwachtpost in de stad

Diest blijft bij Oost-Brabant

Vooruit Diest wil in de stad een huisartsenwachtpost oprichten en zal haar voorstel maandag 22 november voorleggen op de gemeenteraad. Eerder stelde de partij ook al voor om opnieuw een (kleiner) vaccinatiecentrum in Diest te openen. “Zorg, dicht bij de mensen. Dat is onze motivatie en ons doel.”

Raadslid Willy Goos dient de motie in. “Met de motie vraagt de partij dat de huisartsenkringen en het RIZIV een onderling constructief overleg aangaan over de oprichting van een huisartsenwachtpost in de stad. “Hopelijk scharen de andere raadsleden zich achter ons voorstel.”

Volgens de oppositiepartij is dergelijk initiatief nodig omdat “ we ervan overtuigd zijn dat mensen die nood hebben aan urgente zorg niet voor hindernissen mogen staan, zoals een gebrek aan bereikbaarheid of faciliteit.”

Een huisartsenwachtpost is trouwens niets nieuws want elders werden er eerder ook al opgericht. “In 2003 werd een eerste opgericht in Antwerpen en in 2015 werd, door het RIZIV, een tweede wachtpost aan Beringen toegekend. Via een werkgroep werd een nieuwe poging, in 2018, ondernomen in het Demerland. Eén van de parameters voor de oprichting van een huisartsenwachtpost is goede bereikbaarheid maar dat is geen probleem aangezien Diest goed goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. De stad beschikt ook over financiële voordelen voor het RIZIV, denk maar aan de medische faciliteiten waarover we, via het Algemeen Ziekenhuis, nu al beschikken.  Hierdoor is de investeringskost voor het RIZIV lager dan wanneer dit op een nieuw in te richten locatie zou gebeuren. De Diestse huisartsenkring is alvast positief”, besluit Goos.

Lees meer over