Turnhoutsebaan na anderhalf jaar weer open voor alle verkeer

Turnhoutsebaan Diest
De Turnhoutsebaan in Diest werd vrijdagnamiddag weer opengesteld voor alle verkeer. Daarmee komt er een einde aan de werken die, door het Agenschap Wegen en Verkeer, werden opgestart midden september 2019.

De N127 of Turnhoutsebaan werd heraangelegd vanaf het kruispunt met de Citadellaan (R26) tot aan de gemeentegrens met Okselaar.

De nieuwe baan is goed voor 2400 meter nieuwe vrijliggende fietsbanen aan beide zijden van de baan, 1200 meter nieuwe rijweg in gewapend beton, 4700 meter gerenoveerde rijweg in beton en 1400 meter nieuwe gescheiden riolering. Dagelijks waren 30 werknemers en 6 kranen aan de slag om de nieuwe Turnhoutsebaan aan te leggen.

Verkeersveiliger en andere verbeteringen

Op de kruispunten werden de fietspaden rood ingekleurd wat ten goede moet komen aan de verkeersveiligheid. Om diezelfde reden werden de scherpe bochten weggewerkt en komt er later een trajectcontrole. Een nieuwe riolering moet wateroverlast vermijden en de aanleg van 2 wachtbekkens moet indringing van het regenwater mogelijk maken.

Voortaan zijn er langs de baan 2 nieuwe bushaltes en de helling van de Langenberg werd vergroend met nieuwe bomen en struiken. 

De stad Diest en Vlaanderen investeerden 8,8 miljoen euro in de herinrichtingen en renovatie. Zo bijvoorbeeld vernieuwde Diest de riolering langs het volledig traject en legde Aquafin, in opdracht van de stad, de gescheiden riolering aan.

Meerdere werven de voorbije jaren in Diest

Eerder, in 2019, kreeg ook de N29, tot aan Schoonaerde en de ring (R26), een opknapbeurt in 2019, werd het wegdek op de Diestse ring vernieuwd, kreeg de Omer Vanaudenhovenlaan een fietspad langs beide zijden, werd het verouderd wegdek op de Turnhoutsebaan, tussen het kruispunt van de Citadellaan en de Steineweg in Kaggevinne, gerenoveerd en investeerde Vlaanderen in de aanleg van twee fietsoversteekplaatsen op het kruispunt van de Citadellaan en de Steineweg in Kaggevinne.

Lees meer over