Sint-Hubertuskerk Schaffen krijgt make-over

Sint-Hubertuskerk Schaffen
Sint-Hubertuskerk Schaffen
Na vele jaren van overleg, studie en planning kan de kerkraad van Sint-Hubertus te Schaffen bij Diest aankondigen dat vanaf maandag 24 januari 2022 het kerkgebouw in de steigers zal worden gezet voor een volledige restauratie.

De restauratiewerken aan de Sint-Hubertuskerk zullen wellicht zes maanden in beslag nemen. Tijdens de werken kunnen de activiteiten in de kerk gewoon blijven doorgaan (zondags- en afscheidsvieringen, orgellessen, …). De kerkraad van Schaffen heeft nauw samengewerkt met het Diestse stadsbestuur, Monumentenwacht, architect Achille Vandormael en het Agentschap van Binnenlands Bestuur om dit beeldbepalend dorpsgebouw te vrijwaren voor de volgende generaties.

Het restauratiedossier werd opgesteld door architect Achille Vandormael uit Diest.
De werken worden uitgevoerd door de firma Dijkmans dak- en restauratiewerken NV uit Kuringen bij Hasselt. Deze aannemer is gespecialiseerd in het restaureren van kerken en heeft daarin een brede en lange ervaring.

Restauratiewerken

Voor een bedrag van totaal 610.000 euro wordt de stabiliteit van de toren hersteld, de dakbedekking van de toren vernieuwd met natuurleien, het metselwerk hersteld, waarbij de ijzerzandsteen gedeeltelijk vervangen wordt en de toren opnieuw ingevoegd. Ook zullen de bakgoten vervangen of hersteld worden en zullen er herstellingen gedaan worden aan hout-, ijzer- en metselwerk. Dit voornamelijk om het gebouw terug waterdicht te maken. Deze werken zullen de onderhoudskosten op langere termijn beperken. Vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur werd een subsidie van 181.000 euro toegezegd. De Stad Diest, eigenaar van de kerk, neemt het resterende bedrag op zich van de restauratie van de Sint-Hubertuskerk, de tweede hoofdkerk van Diest.

Hinder voor de buren

"Er is niet aan te ontkomen dat de werken gepaard zullen gaan met hinder voor de omwonenden waarvoor de kerkraad zich bij deze wenst te verontschuldigen. Zo zal op een bepaald moment (tijdelijk) het Sint-Hubertusplein gedeeltelijk moeten worden afgesloten en zal parkeren aan de kerk niet langer mogelijk zijn. In overleg met de aannemer zal de overlast tot een minimum beperkt worden. De vooruitgang van de werken zal kunnen gevolgd worden via de Facebookpagina Parochie Sint-Hubertus te Schaffen", zegt Ton van Weel Jr., secretaris kerkraad Sint-Hubertus.

Lees meer over